AAA
AAA

ŻywnośćWpłać

DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI

Katastrofy naturalne i konflikty zbrojne mają bezpośredni wpływ na dostęp do pożywienia. Niezależnie od tego, czy mieszka się na terenach dotkniętych suszą, czy opuszcza dom uciekając przed konfliktem – brak jedzenia jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Pewny i stały dostęp do pożywienia zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pozwala żyć godnie.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Rozdajemy paczki żywnościowe, udzielamy wsparcia finansowego. Dzięki temu dbamy nie tylko o zdrowie i bezpieczeństwo naszych beneficjentów, ale wspomagamy regionalną przedsiębiorczość i zatrudnienie lokalnej społeczności. To dla nas bardzo ważne.

Aby zapewnić dostęp do żywności i bezpieczeństwa sanitarnego m.in.:

  • Dostarczamy paczki żywnościowe
  • Zapewniamy wsparcie finansowe na zakup żywności
  • Udzielamy grantów na zakup nasion i narzędzi rolniczych 

Dowiedz się więcej

2019/2020 – SUDAN POŁUDNIOWY – ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 10.09.2019 – 31.03.2020

Lokalizacja: Wau, Zachodnie Bahr el Ghazal, Sudan Południowy

Donator: Common Humanitarian Fund (UN OCHA)

Nasz projekt obejmuje pomocą lokalną społeczność i osoby wewnętrznie przemieszczone dotknięte konfliktami zbrojnymi, brakiem bezpieczeństwa, zmianami klimatu i wysiedleniami. Wspieramy terenowe szkółki rolnicze. Dostarczamy narzędzia, nasiona warzyw i zbóż oraz zapewniamy systemy irygacyjne, pozwalające na nawadnianie upraw. Celem działań jest zwiększenie produkcji żywności. Kolejnym krokiem do jego zrealizowania jest wsparcie gospodarstw utrzymujących się z rybołówstwa m.in po przez dystrybucję zestawów do połowu. Ponadto prowadzimy kampanie z zakresu promocji higieny i prawidłowego żywienia. W efekcie pomoc otrzyma 35 070 osób.
2019/2020 – SUDAN POŁUDNIOWY – EDUKACJA

Czas trwania projektu: 10.09.2019 – 31.03.2020

Lokalizacja: Centralna Equatoria, Unity, Sudan Południowy

Donator: Common Humanitarian Fund (UN OCHA)

Prowadzimy kampanie promujące higienę w szkołach, które głównie koncentrują się na zapobieganiu chorobom związanym z wodą. Zapewniamy dostęp do wody pitnej i urządzeń sanitarnych. Nauczyciele i uczniowie zachęcani są do rozpowszechniania komunikatów higienicznych wśród swoich rodzin i mieszkańców ich miejscowości. W miejscach publicznych umieszczamy materiały edukacyjne, aby uświadomić społeczności o zagrożeniach związanych z brudną wodą i jej wpływie na życie dzieci. Ponadto mieszkańcy okolic szkół, będą mieli dostęp do bezpiecznych źródeł wody, które będą dostępne dla społeczności po godzinach szkolnych. W rezultacie pomoc otrzyma 12 274 osób.
2019/2020 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA/NFI

Czas trwania projektu: 15.12.2019-15.05.2020

Lokalizacja: stan Jongeli, Sudan Południowy

Donator: OCHA HF

Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do wody, bezpiecznego schronienia osobom pokrzywdzonym w wyniku gwałtownych powodzi, które nawiedziły Sudan Południowy w 2019 roku. W ramach pomocy natychmiastowej, mobilne zespoły PAH dystrybuują niezbędne artykuły m.in. koce, zestawy kuchenne, moskitiery mat do spania. Dodatkowo nasze działania obejmują odbudowę i naprawę ujęć wodnych, sanitariatów oraz dystrybucję takich produktów wiadra, mydło, kanistry, sprzęt do ​​uzdatniania wody. Wśród lokalnej społeczności przeszkolimy mechaników pomp wodnych i promotorów higieny. Prowadzimy również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, higieny, a także praktyczne sesje uwrażliwiające społeczność na temat zagrożeń związanych z przemocą ze względu na płeć. W swoich działaniach kładziemy szczególny nacisk na dotarcie z pomocą do grup szczególnie wrażliwych kobiet, osób starszych, osób niepełnosprawnych i dzieci. W efekcie pomoc otrzyma 48 000 osób.
2019 – Ukraina – Opieka/ Woda/ Żywność

Czas trwania projektu: 20.08.2019-19.08.2020

Lokalizacja: obwód doniecki i ługański, Ukraina

Donator: OFDA

Celem projektu jest zapewnienie pomocy najbardziej wrażliwej grupie osób starszych zamieszkujących obszar w pobliżu linii kontaktowej. Oferujemy wsparcie psychosocjalne (zapewniamy grupowe i indywidualne sesje psychosocjalne, organizujemy grupy samopomocowe, wydarzenia dla lokalnej społeczności, zapewniamy indywidualną opiekę w domu i zajmujemy się dystrybucją drobnego sprzętu rehabilitacyjnego), gdyż zapotrzebowanie na pomoc humanitarną skupiającą się na psychologicznych urazach poszkodowanej populacji jest nadal wysokie. Te działania dodatkowo wspierane są przez: wszechstronną pomoc finansową (w formie gotówki) dla najbardziej potrzebujących beneficjentów, naprawę infrastruktury WASH w instytucjach społecznych i placówkach zdrowia, szkolenia z rolnictwa dla lokalnej społeczności i dystrybucję voucherów dla uczestników. Nasza pomoc dotrze do 7026 osób.
2018/2019 – Polska – Żywność

Projekt realizowany w Polsce Czas trwania projektu: 01.09.2018 – 21.06.2019. Projekt finansowany ze ze środków własnych organizacji.

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach programu dożywiania dzieci Pajacyk aż 1534 dzieci zje posiłki w 129 placówkach w całej Polsce! Program Pajacyk jest realizowany poprzez finansowanie posiłków dla dzieci w potrzebie w szkolnych stołówkach i świetlicach środowiskowych.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.