AAA
AAA

ŻywnośćWpłać

DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI

Katastrofy naturalne i konflikty zbrojne mają bezpośredni wpływ na dostęp do pożywienia. Niezależnie od tego, czy mieszka się na terenach dotkniętych suszą, czy opuszcza dom uciekając przed konfliktem – brak jedzenia jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Pewny i stały dostęp do pożywienia zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pozwala żyć godnie.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Rozdajemy paczki żywnościowe, udzielamy wsparcia finansowego. Dzięki temu dbamy nie tylko o zdrowie i bezpieczeństwo naszych beneficjentów, ale wspomagamy regionalną przedsiębiorczość i zatrudnienie lokalnej społeczności. To dla nas bardzo ważne.

Aby zapewnić dostęp do żywności i bezpieczeństwa sanitarnego m.in.:

  • Dostarczamy paczki żywnościowe
  • Zapewniamy wsparcie finansowe na zakup żywności
  • Udzielamy grantów na zakup nasion i narzędzi rolniczych 

Dowiedz się więcej

2020 – Ukraina – Opieka

Czas trwania projektu: 01.04.2020 -15.08.2020

Lokalizacja: obwód doniecki, Ukraina

Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

Projekt ma na celu podniesienie jakości usług społecznych świadczonych na rzecz najbardziej wrażliwych grup ludności dotkniętej konfliktami zbrojnymi we wschodniej Ukrainie, poprzez wsparcie instytucji społecznych poprzez zakup potrzebnego sprzętu i towarów. Nasze działania obejmują zakup specjalistycznego wyposażenia dla instytucji społecznych we wschodniej Ukrainie.

2020/2021 – Ukraina – Opieka

Czas trwania projektu: 15.06.2020 -15.01.2021

Lokalizacja: obwód doniecki i ługański, Ukraina

Donator: UNICEF

Projekt ma na celu zapewnienie pomocy i ochrony ofiarom min lądowych – w szczególności dzieciom i ich rodzicom – oraz wzmocnienie zdolności lokalnych społeczności do opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.

2020/2021 – SUDAN POŁUDNIOWY – ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 20.04.2020 – 31.03.2021

Lokalizacja: Jur River, Zachodnie Bahr el Ghazal, Sudan Południowy

Donator: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Celem projektu jest zapewnienie pomocy najbardziej wrażliwym grupom zagrożonym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Nasze działania obejmują dystrybucję nasion, narzędzi rolniczych i narzędzi do połowu ryb. W ramach projektu zostaną również utworzone szkoły rolnicze (Farmer Fields Schools), których pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie dobrych praktyk rolniczych m.in. przygotowania gruntów pod uprawę zbóż; sadzenie, radzenie sobie ze szkodnikami, wykorzystywanie systemów nawadniających. Następnie będą dzielić się wiedzą z lokalnymi rolnikami i wspierać ich w codziennej pracy. Dodatkowo będą prowadzone grupowe szkolenia w zakresie połowy ryb. W efekcie pomoc otrzyma 18 000 osób.

2019/2020 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA/NFI

Czas trwania projektu: 15.12.2019-15.05.2020

Lokalizacja: stan Jonglei, Sudan Południowy

Donator: OCHA HF

Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do wody, bezpiecznego schronienia osobom pokrzywdzonym w wyniku gwałtownych powodzi, które nawiedziły Sudan Południowy w 2019 roku. W ramach pomocy natychmiastowej, mobilne zespoły PAH dystrybuują niezbędne artykuły m.in. koce, zestawy kuchenne, moskitiery mat do spania.

Dodatkowo nasze działania obejmują odbudowę i naprawę ujęć wodnych, sanitariatów oraz dystrybucję takich produktów wiadra, mydło, kanistry, sprzęt do ​​uzdatniania wody. Wśród lokalnej społeczności przeszkolimy mechaników pomp wodnych i promotorów higieny. Prowadzimy również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, higieny, a także praktyczne sesje uwrażliwiające społeczność na temat zagrożeń związanych z przemocą ze względu na płeć.

W swoich działaniach kładziemy szczególny nacisk na dotarcie z pomocą do grup szczególnie wrażliwych kobiet, osób starszych, osób niepełnosprawnych i dzieci.

W efekcie pomoc otrzyma 48 000 osób.

2020 – Ukraina – Opieka/ Woda/ Żywność

Czas trwania projektu: 20.08.2019-19.08.2020

Lokalizacja: obwód doniecki i ługański, Ukraina

Donator: OFDA

Celem projektu jest zapewnienie pomocy najbardziej wrażliwej grupie osób starszych zamieszkujących obszar w pobliżu linii kontaktowej. Oferujemy wsparcie psychosocjalne (zapewniamy grupowe i indywidualne sesje psychosocjalne, organizujemy grupy samopomocowe, wydarzenia dla lokalnej społeczności, zapewniamy indywidualną opiekę w domu i zajmujemy się dystrybucją drobnego sprzętu rehabilitacyjnego), gdyż zapotrzebowanie na pomoc humanitarną skupiającą się na psychologicznych urazach poszkodowanej populacji jest nadal wysokie. Te działania dodatkowo wspierane są przez: wszechstronną pomoc finansową (w formie gotówki) dla najbardziej potrzebujących beneficjentów, naprawę infrastruktury WASH w instytucjach społecznych i placówkach zdrowia, szkolenia z rolnictwa dla lokalnej społeczności i dystrybucję voucherów dla uczestników. Nasza pomoc dotrze do 7026 osób.

2018/2019 – Polska – Żywność

Projekt realizowany w Polsce Czas trwania projektu: 01.09.2018 – 21.06.2019. Projekt finansowany ze ze środków własnych organizacji.

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach programu dożywiania dzieci Pajacyk aż 1534 dzieci zje posiłki w 129 placówkach w całej Polsce! Program Pajacyk jest realizowany poprzez finansowanie posiłków dla dzieci w potrzebie w szkolnych stołówkach i świetlicach środowiskowych.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.