AAA
AAA

ŻywnośćWpłać

DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI

Katastrofy naturalne i konflikty zbrojne mają bezpośredni wpływ na dostęp do pożywienia. Niezależnie od tego, czy mieszka się na terenach dotkniętych suszą, czy opuszcza dom uciekając przed konfliktem – brak jedzenia jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Pewny i stały dostęp do pożywienia zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pozwala żyć godnie.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Rozdajemy paczki żywnościowe, udzielamy wsparcia finansowego. Dzięki temu dbamy nie tylko o zdrowie i bezpieczeństwo naszych beneficjentów, ale wspomagamy regionalną przedsiębiorczość i zatrudnienie lokalnej społeczności. To dla nas bardzo ważne.

Aby zapewnić dostęp do żywności i bezpieczeństwa sanitarnego m.in.:

  • Dostarczamy paczki żywnościowe
  • Zapewniamy wsparcie finansowe na zakup żywności
  • Udzielamy grantów na zakup nasion i narzędzi rolniczych 

Dowiedz się więcej

2018/2019 – Ukraina – Opieka/ Woda/ Żywność

Czas trwania projektu: 20.08.2018-19.08.2019  

Lokalizacja: obwód doniecki i ługański, Ukraina

Donator: OFDA

Celem projektu jest pomoc osobom, które zostały najbardziej poszkodowane w skutek konfliktu. Pomoc głównie kierowana jest do osób starszych, osamotnionych, po załamaniach nerwowych. Seniorzy w potrzebie otrzymują od nas wsparcie psychospołeczne. Będą mieli oni szansę uczestniczyć w wydarzeniach lokalnych, gdzie będą mogli się spotkać, nawiązać kontakty towarzyskie, rozwinąć umiejętności i poczuć się częścią lokalnej wspólnoty. Osoby w największej potrzebie otrzymają wsparcie pieniężne w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb. W ramach zapewnienia żywności, prowadzone będą szkolenia rolnicze uzupełnione o dystrybucję narzędzi i nasion. Dodatkowo zremontujemy urządzenia sanitarne w instytucjach publicznych takich jak szpitale, które również opiekują się starszymi ludźmi. Nasza pomoc dotrze do 5 442 osób.
2018 – SUDAN POŁUDNIOWY – ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 01.05.2018 - 30.10.2018

Lokalizacja: Wau, Zachodnie Bahr el Ghazal, Sudan Południowy

Donator: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Nasz projekt obejmuje pomocą osoby wewnętrznie przemieszczone i lokalną społeczność stanu Zachodniego Bahr el Ghazal. Wspieramy 60 terenowych szkółek rolniczych. Dostarczamy narzędzia, nasiona warzyw i zbóż oraz zapewniamy systemy irygacyjne, pozwalające na nawadnianie upraw. Celem działań jest zwiększenie produkcji żywności. Kolejnym krokiem do jego zrealizowania jest wsparcie 400 gospodarstw utrzymujących się z rybołówstwa. Ponad to prowadzimy kampanie z zakresu promocji higieny i prawidłowego żywienia. W efekcie pomoc otrzyma 18 200 osób.
2018 – Syria – ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018

Lokalizacja: Idleb

Donator: WFP

Celem projektu jest wsparcie osób wewnętrznie przemieszczonych i lokalnej społeczności z Hamy i Idleb, poprzez zwiększenie dostępu do żywności. Dzieciom w okresie niemowlęcym zapewniamy żywność terapeutyczną, zapobiegającą niedożywieniu i niedoborze składników odżywczych. Ponadto co miesięcznie prowadzimy dystrybucję 14500 paczek z żywnością dla najbardziej potrzebujących. W rezultacie naszym wsparciem zostanie objęte 72 500 osób.
2017/2018 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA/ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 01.11.2017 – 31.08.2018

Lokalizacja: stany Magwi i Imatong, Sudan Południowy

Donator: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Celem projektu jest ustabilizowanie sytuacji osób powracających, wewnętrznie przemieszczonych oraz lokalnej społeczności w stanach Magwi i Imatong poprzez wsparcie ich samodzielnej i efektywnej produkcji żywności. Prowadzimy szkolenia dla rolników, założyliśmy i wyposażyliśmy Terenowe Szkółki Rolnicze. Wyposażenie obejmuje nasiona warzyw i zbóż, narzędzia, sprzęt do nawadniania. Zamontujemy nożne pompy wodne oraz system nawadniania kropelkowego. W celu ich konserwacji zostanie przeszkolonych 30 mechaników. Szkoleniami z zakresu poprawnej higieny zostanie objętych 30 lokalnych promotorów higieny, którzy następnie wiedzę przekazywać będą lokalnej społeczności. W rezultacie 13 500 osób zostanie objętych wsparciem.
2017/2018 – Polska – Żywność

Projekt realizowany w Polsce Czas trwania projektu: 01.09.2017 – 22.06.2018. Projekt finansowany ze ze środków własnych organizacji.

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach programu dożywiania dzieci Pajacyk aż 1669 dzieci zje posiłki w 133 placówkach w całej Polsce! Program Pajacyk jest realizowany poprzez finansowanie posiłków dla dzieci w potrzebie w szkolnych stołówkach i świetlicach środowiskowych.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.