pl
AAA
pl
AAA

PROGRAM GLENWIĘCEJ

Weź udział w programie GLEN 2019/20!

Zastanawiasz się nad swoją rolą w zmienianiu świata? Działasz edukacyjnie albo aktywistycznie w obszarze edukacji globalnej, antydyskryminacyjnej, obywatelskiej lub o prawach człowieka?

Zapraszamy do kolejnej edycji programu GLEN. W tym roku oferujemy miejsca dla 7 uczestników/czek z Polski. Na zgłoszenia czekamy do 9 stycznia 2019 roku do godziny 13.00. Program jest bezpłatny.

GLEN to intensywny cykl edukacyjny dla osób, które mają już przynajmniej podstawowe doświadczenie w działalności społecznej i są zainteresowane kwestiami globalnymi,  antydyskryminacyjnymi i pokrewnymi. Program trwa ok. rok i składa się z międzynarodowych szkoleń, 3-miesięcznych staży w krajach globalnego Południa, seminarium RENew oraz działalności edukacyjnej po powrocie. Podczas szkoleń dyskutowane są zagadnienia edukacji globalnej, strukturalnego rasizmu, relacji władzy oraz odpowiedzialnej i etycznej komunikacji o kwestiach globalnych i społecznych.

Do udziału w nim zapraszamy wszystkich, którzy lubią działać w lokalnym środowisku z myślą o wyzwaniach współczesnego świata, osoby chcące sprawdzić się w roli edukatora/ki lub aktywisty/tki po powrocie do Polski, o rozwiniętej umiejętności krytycznego myślenia oraz posiadające kwalifikacje do pracy w organizacjach goszczących podczas staży. Program skierowany jest do osób między 21. a 30. rokiem życia.

Zapraszamy do zapoznania się z opisami staży. W 2019 roku oferujemy staże w organizacjach w Ghanie, Kenii, Ugandzie, Nepalu, Indiach i Gambii.


Na każdy ze staży jadą dwie osoby (jedna z Polski oraz jedna z innego kraju europejskiego). Po powrocie ze staży uczestnicy/czki wolontariacko współpracują z zespołem edukacji PAH co najmniej do czerwca 2020. Staż jest tylko jednym z elementów przygotowawczych do działalności edukacyjno-aktywistycznej po powrocie.

Pamiętaj!

  • GLEN to nie wycieczka ani projekt z zakresu pomocy rozwojowej. To program edukacyjny.
  • Uczestnictwo we wszystkich spotkaniach i szkoleniach jest obowiązkowe.
  • Najważniejszym elementem programu jest twoja aktywność po powrocie. Pamiętaj o tym składając aplikację.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ, POBIERZ MATERIAŁY

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.