AAA
AAA

irakwpłać

PAH W IRAKU

Od 2014 roku sytuacja w Iraku jest bardzo niestabilna. Tak zwane Państwo Islamskie rozpoczęło okupację kluczowych miast na północy kraju, w tym m.in. w Mosulu. Ciągłe zagrożenie i trwający konflikt sprawiły, że ponad milion osób w Iraku potrzebuje pomocy humanitarnej. Głównym problemem jest brak możliwości zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb, takich jak dostęp do wody, żywności, schronienia i niezbędnych produktów higienicznych. Ludzie, przemieszczając się w poszukiwaniu bezpieczniejszej przestrzeni, zabierają ze sobą tylko najbardziej potrzebne rzeczy, mają trudności ze znalezieniem czystej wody, czy stałym zaopatrzeniem w żywność.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Polska Akcja Humanitarna działała już w Iraku w latach 2003-2007. Wtedy odpowiadaliśmy na potrzeby Irakijczyków, które wynikały z bardzo niestabilnej sytuacji w kraju po upadku reżimu. Nasza praca skupiała się na dostępie do wody i edukacji: odbudowaliśmy szkoły i usprawnialiśmy zniszczoną infrastrukturę wodno-sanitarną.

Do Iraku wróciliśmy pod koniec 2016 roku w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację ludności cywilnej w wyniku walk zbrojnych w Mosulu. Natychmiast rozpoczęliśmy działania pomocowe skierowane do mieszkańców miasta – dostarczyliśmy paczki żywnościowe, pakiety higieniczne, wodę.

Na terenie irackiego Kurdystanu działa nasz Zespół Reagowania Natychmiastowego, który po rozpoznaniu potrzeb udziela adekwatnej pomocy. Dystrybuujemy granty finansowe dla najbardziej potrzebujących. Udzielamy wsparcia prawnego, prowadzimy szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i zapewniamy dotacje na rozwój mikro biznesów.

2018/2020 – Irak – WODA

Czas trwania projektu: 01.07.2018 – 01.07.2020

Lokalizacja: Nineewa, Salah Al Din, Irak

Donator: MADAD

Koordynujemy działania mające na celu wzmocnienie sektora wodno-sanitarnego. W ramach projektu lokalna organizacja pozarządowa zostanie objęta szkoleniami z zakresu prac konserwacyjnych i napraw, promocji higieny oraz mentoringiem w zakresie współpracy z donorami. Ponadto praca mentoringu z lokalnymi partnerami będzie miała na celu wzmocnienie ich zdolności organizacyjnych, a ostatecznie ich zdolności do aktywnego i skutecznego uczestnictwa w procesie stabilizacji infrastruktury wodno-sanitarnej. W efekcie pomoc otrzyma 30 000 osób.
2019 – Irak – OPIEKA

Czas trwania projektu: 01.01.2019 – 31.12.2019

Lokalizacja: Irbil, Dohuk, Sulaymaniyah, Irak

Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

W ramach projektu działa Polski Zespół Reagowania Natychmiastowego w Kurdystanie, który na bieżąco analizuje potrzeby ludności przemieszczającej się na skutek kryzysu. Po rozpoznaniu potrzeb zespół prowadzi dystrybucje grantów finansowych dla najbardziej potrzebujących. Ponadto zapewniamy wsparcie prawne, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i dotacje na rozwój mikrobiznesów. W efekcie pomoc otrzyma 912 osób. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.