AAA
AAA

irak i kurdystanwpłać

PAH W IRAKU

Długotrwały konflikt w Iraku spowodował, że aż 6,7 miliona osób potrzebuje pomocy humanitarnej. Mimo oficjalnego zakończenia wojny, nadal ponad 2 miliony ludzi nie może wrócić do swoich domów. W większości wypadków nie mają do czego wracać. Ich domy zostały zniszczone lub w okolicy wciąż jest niebezpiecznie.

Głównym problemem jest brak możliwości zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb, takich jak dostęp do wody, żywności, schronienia i niezbędnych produktów higienicznych. Ludzie, przemieszczając się w poszukiwaniu bezpieczniejszej przestrzeni, zabierają ze sobą tylko najbardziej potrzebne rzeczy, mają trudności ze znalezieniem czystej wody, czy stałym zaopatrzeniem w żywność.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Polska Akcja Humanitarna działała już w Iraku w latach 2003-2007. Nasza praca skupiała się na dostępie do wody i edukacji: odbudowaliśmy szkoły i usprawnialiśmy zniszczoną infrastrukturę wodno-sanitarną.

Do Iraku wróciliśmy pod koniec 2016 roku w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację ludności cywilnej w wyniku walk zbrojnych w Mosulu. Natychmiast rozpoczęliśmy działania pomocowe skierowane do mieszkańców miasta – dostarczyliśmy paczki żywnościowe, pakiety higieniczne, wodę.

Na terenie irackiego Kurdystanu działa nasz Zespół Reagowania Natychmiastowego, który po rozpoznaniu potrzeb udziela adekwatnej pomocy osobom uciekającym z północno-wschodniej Syrii. W wyniku ofensywy militarnej, która miała miejsce w październiku 2019 roku, ponad 190 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Pomagamy tym, którzy schronienie znaleźli w obozie Bardarash w irackim Kurdystanie. Zapewniamy im wodę, dostęp do toalet, odprowadzamy odpady, wywozimy śmieci, rozdajemy pakiety higieniczne.

Stałą misję w Syrii rozpoczęliśmy w 2013 roku. Dostarczaliśmy pomoc humanitarną w prowincjach Idlib i Aleppo. Zapewnialiśmy ludziom dostęp do czystej wody oraz paczki higieniczne z najpotrzebniejszymi produktami. Najbardziej potrzebujący otrzymali paczki żywnościowe i zestawy do uprawy mikro ogrodów. Dzieciom, które szczególnie cierpią podczas kryzysu humanitarnego, dostarczaliśmy żywność specjalistyczną.

W grudniu 2016 roku dużym echem odbiła się ewakuacja ludności ze wschodniego Aleppo. Dziesiątki tysięcy ludzi zostało w bardzo krótkim czasie ewakuowanych z miasta.  Zorganizowaliśmy natychmiastową pomoc dla osób, które docierały do obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Zbudowaliśmy latryny,  punkty mycia rąk oraz nowe stacje pompujące wodę. Nowo przybyłym rozdawaliśmy również paczki żywieniowe i higieniczne.

2019/2020 – Irak – WODA

Czas trwania projektu: 20.10.2019 – 31.05.2020

Lokalizacja: Bardarash, Duhok,  Irak

Donator: projekt finansowany ze środków własnych organizacji

W ramach projektu działa Polski Zespół Reagowania Natychmiastowego w Kurdystanie, który na bieżąco analizuje potrzeby ludności przemieszczającej się na skutek kryzysu. Nasze działania skierowane są do osób, uciekających z Syrii, które schronienie znalazły w obozie Bardarash. Prowadzimy działania mające na celu konserwację i naprawę infrastruktury wodno-sanitarnej. Osobom przebywającym w obozie zapewniamy dostęp do czystej wody i toalet. W efekcie pomoc otrzyma 15161 osób.
2018/2020 – Irak – WODA

Czas trwania projektu: 01.07.2018 – 01.07.2020

Lokalizacja: Nineewa, Salah Al Din, Irak

Donator: MADAD

Koordynujemy działania mające na celu wzmocnienie sektora wodno-sanitarnego. W ramach projektu lokalna organizacja pozarządowa zostanie objęta szkoleniami z zakresu prac konserwacyjnych i napraw, promocji higieny oraz mentoringiem w zakresie współpracy z donorami. Ponadto praca mentoringu z lokalnymi partnerami będzie miała na celu wzmocnienie ich zdolności organizacyjnych, a ostatecznie ich zdolności do aktywnego i skutecznego uczestnictwa w procesie stabilizacji infrastruktury wodno-sanitarnej. W efekcie pomoc otrzyma 30 000 osób.
2019 – Irak – OPIEKA

Czas trwania projektu: 01.01.2019 – 31.12.2019

Lokalizacja: Irbil, Dohuk, Sulaymaniyah, Irak

Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

W ramach projektu działa Polski Zespół Reagowania Natychmiastowego w Kurdystanie, który na bieżąco analizuje potrzeby ludności przemieszczającej się na skutek kryzysu. Po rozpoznaniu potrzeb zespół prowadzi dystrybucje grantów finansowych dla najbardziej potrzebujących. Ponadto zapewniamy wsparcie prawne, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i dotacje na rozwój mikrobiznesów. W efekcie pomoc otrzyma 912 osób. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.