AAA
AAA

irak i kurdystanwpłać

PAH W IRAKU

Długotrwały konflikt w Iraku spowodował, że aż 6,7 miliona osób potrzebuje pomocy humanitarnej. Mimo oficjalnego zakończenia wojny, nadal ponad 2 miliony ludzi nie może wrócić do swoich domów. W większości wypadków nie mają do czego wracać. Ich domy zostały zniszczone lub w okolicy wciąż jest niebezpiecznie.

Głównym problemem jest brak możliwości zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb, takich jak dostęp do wody, żywności, schronienia i niezbędnych produktów higienicznych. Ludzie, przemieszczając się w poszukiwaniu bezpieczniejszej przestrzeni, zabierają ze sobą tylko najbardziej potrzebne rzeczy, mają trudności ze znalezieniem czystej wody, czy stałym zaopatrzeniem w żywność.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Polska Akcja Humanitarna działała już w Iraku w latach 2003-2007. Nasza praca skupiała się na dostępie do wody i edukacji: odbudowaliśmy szkoły i usprawnialiśmy zniszczoną infrastrukturę wodno-sanitarną.

Do Iraku wróciliśmy pod koniec 2016 roku w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację ludności cywilnej w wyniku walk zbrojnych w Mosulu. Natychmiast rozpoczęliśmy działania pomocowe skierowane do mieszkańców miasta – dostarczyliśmy paczki żywnościowe, pakiety higieniczne, wodę.

Na terenie irackiego Kurdystanu działa nasz Zespół Reagowania Natychmiastowego, który po rozpoznaniu potrzeb udziela adekwatnej pomocy osobom uciekającym z północno-wschodniej Syrii. W wyniku ofensywy militarnej, która miała miejsce w październiku 2019 roku, ponad 190 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Pomagamy tym, którzy schronienie znaleźli w obozie Bardarash w irackim Kurdystanie. Zapewniamy im wodę, dostęp do toalet, odprowadzamy odpady, wywozimy śmieci, rozdajemy pakiety higieniczne.

Stałą misję w Syrii rozpoczęliśmy w 2013 roku. Dostarczaliśmy pomoc humanitarną w prowincjach Idlib i Aleppo. Zapewnialiśmy ludziom dostęp do czystej wody oraz paczki higieniczne z najpotrzebniejszymi produktami. Najbardziej potrzebujący otrzymali paczki żywnościowe i zestawy do uprawy mikro ogrodów. Dzieciom, które szczególnie cierpią podczas kryzysu humanitarnego, dostarczaliśmy żywność specjalistyczną.

W grudniu 2016 roku dużym echem odbiła się ewakuacja ludności ze wschodniego Aleppo. Dziesiątki tysięcy ludzi zostało w bardzo krótkim czasie ewakuowanych z miasta.  Zorganizowaliśmy natychmiastową pomoc dla osób, które docierały do obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Zbudowaliśmy latryny,  punkty mycia rąk oraz nowe stacje pompujące wodę. Nowo przybyłym rozdawaliśmy również paczki żywieniowe i higieniczne.

2020 – Irak – WODA

Czas trwania projektu: 1.04.2020-31.03.2021

Lokalizacja: Niniwa, dystrykty Hamadaniya i Akre, Irak

Donator: ECHO

Projekt ma na celu zapewnienie stałego dostępu do pitnej wody mieszkańcom obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. W ramach projektu PAH odpowiada również za zarządzanie odpadami komunalnymi i nieczystościami oraz utrzymywanie i naprawę latryn i pryszniców. Dodatkowo w obozach prowadzimy działania z zakresu promocji higieny, zwracając szczególną uwagę na sposoby ochrony przed zarażeniem się koronawirusem.
2019/2020 – Irak – WODA

Czas trwania projektu: 01.01.2019 – 31.08.2020

Lokalizacja: Nineewa, Mosul, Irak

Donator: Iraq Humanitarian Fund OCHA

Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do czystej wody osobom poszkodowanym wskutek konfliktu zbrojnego. Zajmujemy się naprawą uszkodzonej sieci wodociągów oraz studni z pompami napędzanymi energią słoneczną, dzięki czemu zapewniamy dostęp do pitnej wody lokalnej społeczności. Zajmujemy się również odbudową infrastruktur wodno-sanitarnych w pięciu szkołach w dystrykcie Nineewa. Aktywność ta zostanie połączona z promocją higieny w szkołach. Dodatkowo przeprowadzimy szkolenia w zakresie użytkowania i konserwacji nowego sprzętu. Będziemy monitorować jakość wody w punktach pobrania, tak aby woda spełniała wszelkie standardy. W efekcie pomoc otrzyma 16889 osób.
2018/2020 – Irak – WODA

Czas trwania projektu: 01.07.2018 – 01.07.2020

Lokalizacja: Nineewa, Salah Al Din, Irak

Donator: MADAD

Koordynujemy działania mające na celu wzmocnienie sektora wodno-sanitarnego. W ramach projektu lokalna organizacja pozarządowa zostanie objęta szkoleniami z zakresu prac konserwacyjnych i napraw, promocji higieny oraz mentoringiem w zakresie współpracy z donorami. Ponadto praca mentoringu z lokalnymi partnerami będzie miała na celu wzmocnienie ich zdolności organizacyjnych, a ostatecznie ich zdolności do aktywnego i skutecznego uczestnictwa w procesie stabilizacji infrastruktury wodno-sanitarnej. W efekcie pomoc otrzyma 30 000 osób.  
Projekt jest współfinansowany przez polski program współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.