AAA
AAA

Jemenwpłać

PAH W JEMENIE

W Jemenie trwa wyniszczający konflikt, na skutek którego najbardziej cierpią najsłabsi: dzieci, osoby starsze, kobiety. Potrzeby są ogromne, pomocy humanitarnej potrzebuje aż 24 z 29 milionów mieszkańców Jemenu. To jedna z największych katastrof humanitarnych na świecie.

Wojna w Jemenie toczy się od końca 2014 roku. Strony konfliktu nie przestrzegają żadnych praw, bomby spadają na dzielnice mieszkalne, szkoły, szpitale i bazary. Od ostrzału ginęły też dzieci przewożone w autobusach szkolnych, goście weselni i żałobnicy idący w konduktach.

Kryzys humanitarny w Jemenie jest największym na świecie od czasów II Wojny Światowej. Ponad trzy-czwarte populacji Jemenu – czyli 24 miliony mieszkańców jest w potrzebie. W szczególności są to osoby zamieszkujące trudno dostępne regiony oraz dzieci. To krytyczny moment dla milionów Jemeńczyków.

Z Waszą pomocą rozpoczęliśmy działania dla ludzi z Jemenu, teraz ponownie prosimy Was o wsparcie! Twoja wpłata to dla nas możliwość dotarcia do większej liczby potrzebujących.

2019 – JEMEN – POMOC MEDYCZNA/WODA

Czas trwania projektu: 01.03.2020–31.12.2020

Lokalizacja: dystrykty Al Bureqah i Al Mansurah, Aden, Jemen

Donator: projekt współfinansowany przez Caritas Polska oraz ze środków własnych oranizacji

Działamy w ośrodku zdrowia w wiosce Imran, który świadczy usługi na rzecz społeczności lokalnej i osób wewnętrznie przesiedlonych, które uciekły ze stref konfliktu zbrojnego. W ramach projektu wyposażamy klinikę w niezbędny sprzęt medyczny i laboratoryjny, leki, oraz opłacamy wynagrodzenie personelu medycznego. Projekt ma również na celu zapewnienie dostępu do czystej wody poprzez regularny transport i czyszczenie zbiorników z wodą. Nasze działania obejmują też odnowienie budynku kliniki, w tym budowę klimatyzowanego magazynu do przechowywania leków i środków medycznych oraz budowę osobnego wejście dla kobiet odwiedzających oddział zdrowia reprodukcyjnego.
2019 – JEMEN – WODA

Czas trwania projektu: 01.08.2019 - 31.12.2019

Lokalizacja: dystrykty Al Bureqah i Al Mansurah, Aden, Jemen

Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

Projekt ma na celu zapewnienie pomocy beneficjentom poprzez dwa komponenty: komponent zdrowotny i komponent wodno-sanitarny. Działamy w ośrodku zdrowia w wiosce Imran, który świadczy usługi na rzecz społeczności lokalnej i osób wewnętrznie przesiedlonych, które uciekły ze stref konfliktu zbrojnego. Zapewniamy tu opiekę medyczną, dzięki zatrudnieniu i przeszkoleniu personelu, zakupowi lekarstw, sprzętu medycznego, materiałów do laboratorium, szczepień dla dzieci i kobiet. Przeprowadzamy również rehabilitację wodno-sanitarną budynku, toalet i dostępu do bieżącej wody oraz budujemy nowy piec do spalania odpadów medycznych. Działania prowadzone w dzielnicy Altaqnea, w mieście Aden obejmują instalację nowej sieci kanalizacyjnej. Pomoc dotrze do: 46 545 osób. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.