Polska Akcja Humanitarna zaprasza nauczycieli z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego do udziału Państwa szkoły w projekcie „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności” w roku szkolnym 2013/2014.Projekt objęty jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz niemiecką organizacją pozarządową arche noVa e.V z Drezna. Tegoroczna edycja projektu pod nazwą „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności” jest elementem programu „Szkoła Humanitarna” realizowanego przez PAH od 2002 roku. Dotychczas wzięły w nim udział 173 szkoły z całej Polski.

Projekt z zakresu edukacji globalnej skierowany jest do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest przygotowanie młodych ludzi do dostrzegania  i rozumienia globalnych wyzwań i współzależności oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności i solidarności z mieszkańcami krajów Południa. Tematyka projektu dotyczy problematyki dostępu  do wody,  żywności i edukacji oraz pomocy humanitarnej.

Udział w naszym projekcie to dla nauczycieli szansa wzbogacenia wiedzy z zakresu globalnego wymiaru problemów, które dotykają nas codziennie, wymiana doświadczeń z nauczycielami z Niemiec i z Polski, spotkanie z ciekawymi osobami z sektora pozarządowego z bogatym doświadczeniem w pracy humanitarnej oraz przedstawicielami instytucji oświatowych.

Dla uczniów zaś to świetna okazja do zaangażowania się w działania na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, uświadomienia zachodzących w świecie procesów oraz roli, jaką oni sami w nich pełnią i zmiany, jakiej mogą dokonać. W trakcie realizacji projektu  uczniowie nabędą umiejętności planowania, pracy w grupie oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za swoją rolę w projekcie i za przebieg zaplanowanych działań. Nauczyciele oraz uczniowie otrzymają wsparcie w postaci licznych publikacji i materiałów edukacyjnych  przydatnych w pracy w szkole oraz kursu e-learnigowego. Na zakończenie projektu szkoła otrzymuje certyfikat Szkoły Humanitarnej oraz publikacje i film podsumowujące projekt. Tytuł „Szkoła Humanitarna” nadawany przez PAH od 2002 roku. 

Planowany harmonogram projektu w roku szkolnym 2013/2014 przedstawia się następująco:
1. Wrzesień - październik 2013 - 3-dniowe szkolenie wprowadzające dla dwóch nauczycieli i dwóch uczniów z każdej szkoły. 
2. Październik 2013 - czerwiec 2014 - kurs e-learningowy dla nauczycieli wspierający merytorycznie pogłębianie wiedzy i realizację projektu.
3. Listopad 2013 - maj 2014 - działania projektowe w szkołach.
4. Styczeń - luty 2013 – międzynarodowe seminarium dla nauczycieli, mające na celu pogłębienie wiedzy z zakresów tematycznych oraz wymianę doświadczeń z realizacji projektu z udziałem przedstawicieli ORE, MEN.
5. Październik 2013 - maj 2014 - warsztaty dla uczniów, prowadzone w szkołach przez trenerów PAH.
6. Czerwiec 2014 - 2-dniowa konferencja podsumowująca działania szkół w projekcie z wręczeniem certyfikatów Szkoły Humanitarnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać także drogą telefoniczną pod numerami 12 421 57 71, 501 701 194
Więcej informacji o projekcie na naszej stronie.

Prezentację o projekcie znajdziecie TU.

FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA SZKÓŁ ZNAJDUJE SIĘ TU.

Projekt "Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności" współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej.