To może być najbardziej edukacyjny rok w Twoim życiu– najpierw międzynarodowe szkolenia z edukacji globalnej, następnie 3-miesięczny staż w Nepalu, Kenii lub Ugandzie, a po powrocie możliwość sprawdzenia się w roli edukatora/ki. Szukamy 3 polskich uczestników/czek programu GLEN 2016.  Na zgłoszenia czekamy do 6 stycznia 2016 roku.


Fot. Edwine Mauka, Jeden z tegorocznych staży programu GLEN odbędzie się w organizacji MYSA, gdzie w 2014 staż odbyła Paulina Zając (na zdjęciu razem z Yvonne Wanjiru podczas montażu wideo).

GLEN to intensywny cykl edukacyjny dla osób zainteresowanych edukacja globalną. Do udziału w nim zapraszamy wszystkich, którzy lubią działać w lokalnym środowisku z myślą o wyzwaniach współczesnego świata, osoby chcące sprawdzić się w roli edukatora/ki po powrocie do Polski oraz posiadające kwalifikacje do pracy w organizacjach goszczących podczas staży. Program skierowany jest do osób między 21. a 30. rokiem życia W 2016 roku oferujemy staże w Nepalu, Kenii i Ugandzie. 

Staż w Nepalu odbędzie się w Kevin Rohan Memorial Eco-Foundation. Uczestnicy/uczestniczki programu odpowiedzialni będą za wspieranie lokalnej społeczności w zakładaniu własnych przedsiębiorstw w sposób zrównoważony. W zależności od doświadczenia będą angażowali się w budowę konstrukcji budowlanych, pomagali  przy gospodarstwie lub produkcji rękodzieła. Do ich obowiązków może należeć także pomoc w budowie systemu pozwalającego na zbieranie wody opadowej w wiosce.

Staż w Kenii odbędzie się w stowarzyszeniu MYSA w Nairobi. Stażyści/stażystki GLEN będą wspierać wolontariuszy MYSA w organizacji warsztatów w obszarze umiejętności komunikacyjnych oraz zaangażują się w filmowo-fotograficzny projekt „Shootback”. Celem tego projektu jest wzmacnianie potencjału młodych ludzi poprzez uczenie ich nowych umiejętności i motywowanie do rozwoju kreatywności. Ponadto, będą tworzyć materiały promocyjne dla organizacji.
Trzeci staż odbędzie się w organizacji Somero Uganda. Jeden ze stażystów będzie odpowiedzialny przede wszystkim za prowadzenie zajęć z zakresu przedsiębiorczości i IT, np. edycji zdjęć/wideo, podczas gdy druga osoba skupi się bardziej na wsparciu realizowanych projektów społecznych i na pracy z młodzieżą. Dodatkowo stażyści będą pomagać w bieżących zadaniach administracyjnych, angażować się w działalność zbierania funduszy dla Somero, dbać o marketing w mediach społecznościowych, a także pomagać w przygotowywaniu materiałów promocyjnych dla organizacji.
Zapraszamy do zapoznania się z pełniejszymi opisami staży.

Na każdy ze staży jadą dwie lub trzy osoby (jedna z Polski oraz jedna z Niemiec, Estonii lub Czech). Po powrocie ze staży uczestnicy/czki wolontariacko współpracują z zespołem edukacji PAH przez co najmniej rok. Staż jest jedynie elementem przygotowawczym do działalności edukacyjnej po powrocie.

Pamiętaj!
•    GLEN to nie wycieczka ani projekt z zakresu pomocy rozwojowej. To projekt edukacyjny.
•    Uczestnictwo w dwóch seminariach przygotowawczych i seminarium ewaluacyjnym  jest obowiązkowe.
•    Najważniejszym elementem programu jest twoja aktywność po powrocie. Pamiętaj o tym składając aplikację.

APLIKUJ!