Trzeci tydzień listopada to Tydzień Edukacji Globalnej. Z tej okazji przygotowaliśmy gry terenowe i spotkania dla szkół z województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.


Fot. Łukasz Bartosik/PAH Uczennice VII LO w Toruniu podczas testowania gry terenowej „Wiedza to potęgi klucz"

Tydzień Edukacji Globalnej jest coroczną międzynarodową akcją edukacyjną. Jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństw w Europie na potrzebę prowadzenia edukacji o problemach  globalnych, poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży. Tegoroczny TEG odbywa się pod hasłem „Równość – od słów do czynów”.

W Warszawie 20 listopada 2015 roku w godzinach 09:30-15:30 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbędzie się wydarzenie dla uczniów i nauczycieli z 20 szkół biorących udział w programie Szkoła Humanitarna, podczas którego: 

•    Będzie miała premierę nasza gra terenowo- komputerowa o pracownikach humanitarnych z Zespołu Reagowania Natychmiastowego w Sudanie Południowym. Gra ma formę  gry terenowej, która jest przeprowadzona przy pomocy smartfonów i komputerów i pozwala wczuć się w rolę pracowników humanitarnych.

•    Odbędą się spotkania z pracownikami Działu Misji i Pomocy Humanitarnej PAH, Elsi Adijewem (aktywistą, z pochodzenia Czeczenem) oraz Rafałem Baczyńskim–Sielaczkiem z Instytutu Spraw Publicznych  (od lat pracującym z uchodźcami w Polsce).

•    Uczniowie będą mieli okazję poznać swoich rówieśników z innych szkół oraz wymienić się pomysłami na tworzenie opowieści, które tworzą przy użyciu nowych technologii i które także będą rezultatem projektu.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Opowiadamy, żeby rozumieć, rozumiemy żeby zmieniać- storytelling i nowe media w edukacji globalnej”. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r. Projekt realizowany w partnerstwie strategicznym z Fundacją PZU.

W Toruniu w okresie między 18 a 27 listopada odbędą gry terenowe „Wiedza to potęgi klucz” pokazujące bariery w dostępie do edukacji na świecie. Gry przeprowadzą uczniowie Zespołu Szkół nr 8, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w Cierpicach oraz Zespołu Szkół nr 7, którzy przeszli szkolenie w zakresie realizacji gier terenowych i tematu „Dostęp do edukacji” na świecie. Podczas gry uczestnicy przeniosą się do wirtualnej Republiki Wykluczonych i będą mieli za zadanie znaleźć klucz do zmiany tej sytuacji.
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r.