W ramach kampanii Niosę Pomoc, zapraszamy do zorganizowania Akcji Toalety dla Planety. Daje ona Waszej szkole możliwość konkretnego włączenia się w działania PAH, dzięki którym zapewniamy dostęp do odpowiednich warunków sanitarnych, w tym do toalet, w krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi.
Wspierajcie wspólnie z nami osoby wewnętrznie przesiedlone w Somalii.


Toaleta wybudowana przez PAH w obozie dla osób przesiedlonych wewnętrznie, Somalia, 2015. Fot. Jacek Marczewski/AG

Celem tej akcji jest:

  • zdobycie wiedzy o kwestiach dostępu do odpowiednich warunków sanitarnych, szczególnie w krajach, gdzie PAH realizuje projekty humanitarne;
  • włączenie uczniów i uczennic w Niesienie Pomocy i wspieranie działań PAH, których celem jest zapewnienie dostępu do toalet w Somalii.

Na świecie nadal aż 2,5 miliarda osób nie ma stałego dostępu do toalet! Pomóż nam to zmienić, zaangażuj szkołę w akcję PAH – Toalety dla Planety!

Zobacz jak zorganizować akcję.

1.Zarejestruj szkołę do kampanii Niosę Pomoc, a następnie zgłoś udział szkoły w akcji. Przystąp do wydarzenia na FB #ToaletyDlaPlanety.
 
2. Pobierz bezpłatne materiały edukacyjne oraz promocyjne o:

- pomocy humanitarnej;
- dostępie do toalet na świecie.

3. Przygotowanie. Akcja może być poświęcona Somalii.

Przeprowadź zajęcia, ćwiczenia  na temat dostępu do toalet, rozwieście w szkole plakaty, rozdawajcie ulotki.

4. Zorganizuj Akcję!

1. Przekazuj innym uczniom / mieszkańcom Waszych miejscowości wiedzę na temat warunków wodno – sanitarnych w Somalii;
2. wspieraj projekty pomocowe PAH poprzez zbiórki, zakup gadżetów kampanijnych itp.
Jesteście kreatywni, podzielcie się swoimi pomysłami!  Możliwości jest wiele.
3. nakręć filmik, rób zdjęcia z Waszych działań, następnie podzielcie się nimi na wydarzeniu #ToaletyDlaPlanety.
Wpłacając środki na konto PAH 88-10600076-0000331000176063 pamiętaj o wpisaniu w tytule przelewu "Toalety dla Planety/ Somalia" oraz podaniu nazwy i adresu szkoły.
Zapoznaj się z zasadami organizowania zbiórek na naszej stronie.

To ważne, aby uczniowie mieli poczucie, że ich zaangażowanie przełoży się na konkretną pomoc ofiarom kryzysów humanitarnych. Zebrane fundusze będą przeznaczone na projekty sanitarne w Somalii.
5. Podziel się Waszymi dokonaniami i przyślij nam relacje z działań. Po otrzymaniu sprawozdania wyślemy szkole podziękowanie za udział w kampanii, a koordynator/ka otrzyma zaświadczenie potwierdzające koordynację działań na terenie szkoły.

Masz pytanie? Napisz do nas: kampanie@pah.org.pl
Biorąc udział w Akcji pomagacie nam zapewnić dostęp do toalet osobom wewnętrznie przesiedlonym w Somalii.