Dzisiaj, nad ranem zmarła prof. Elżbieta Tarkowska. Socjolog z wykształcenia była specjalistką socjologii ubóstwa oraz socjologii i antropologii czasu. Dzięki Jej wiedzy o problemie niedożywienia w Polsce, którą bardzo chętnie dzieliła się z nami, akcja „Pajacyk” skutecznie dociera z pomocą do najuboższych regionów Polski. Pozostanie zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.Dzisiaj, nad ranem zmarła prof. Elżbieta Tarkowska. Socjolog z wykształcenia była specjalistką socjologii ubóstwa oraz socjologii i antropologii czasu. Zajmowała się problemami ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce, zwracając m. in. uwagę na ubóstwo wśród dzieci i młodzieży, na system  edukacji wobec ubóstwa.  Współpracowała z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi (Polska Akcja Humanitarna, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Fundacja Wspólna Droga, ATD Czwarty Świat i in.). Jest autorką lub współautorką i redaktorem naukowym około 30 książek i 280 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych; część z nich ukazała się także w obcych językach.
Dzięki Jej wiedzy o problemie niedożywienia w Polsce, którą bardzo chętnie dzieliła się z nami, akcja „Pajacyk” skutecznie dociera z pomocą do najuboższych regionów Polski.
Pozostanie zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.