Od lutego, PAH wraz z czterema europejskimi organizacjami humanitarnymi, realizuje projekt Technical Assistance w ramach programu EU Aid Volunteers.
Inicjatywa EU Aid Volunteers, realizowana przez Komisję Europejską, skupia wolontariuszy i organizacje z różnych państw zainteresowanych współpracą przy realizacji projektów humanitarnym na całym świecie. Głównym celem programu jest zwiększenie możliwości niesienia pomocy społecznościom dotkniętym przez katastrofy, poprzez zwiększenie zdolności operacyjnych organizacji wysyłających i przyjmujących wolontariuszy.
W ramach programu, między 2016 a 2020 rokiem, 4 000 wolontariuszy z Unii Europejskiej zostanie przeszkolonych i wysłanych przez organizacje humanitarne aby nieść pomoc w krajach dotkniętych i zagrożonych kryzysami. Dodatkowo 10 000 ofert pojawi się dla wolontariuszy chcących świadczyć pomoc online.
Projekt Technical Assistance ma przygotować Polską Akcję Humanitarną oraz organizacje partnerskie z Europy Środkowo-Wschodniej aby spełniły standardy niezbędne do tego żeby stać się organizacjami wysyłającymi wolontariuszy w ramach programu EU Aid Volunteers. W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonej pomocy zarówno w zakresie umiejętności, jak i bezpieczeństwa osób biorących udział w programie, organizacje muszą spełnić szereg standardów z zakresu zarządzania wolontariuszami.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu EU Aid Volunteers.