17 czerwca wręczyliśmy zasłużone tytuły Szkoła Humanitarna 20 szkołom z woj. mazowieckiego, które przez cały rok szkolny 2015/16 uczestniczyły z nami w wielkiej przygodzie, jaką jest Edukacja Globalna. Tegoroczna edycja programu przebiegała pod hasłem „Opowiadamy, żeby rozumieć. Rozumiemy, żeby zmieniać. Storytelling i nowe media w edukacji globalnej”


Konfrencja podsumowujaca projekt szkoła humanitarna.Oopowiadamy żeby zrozumieć. Rozumiemy zeby zmieniać. Storytelling i nowe media w edukacji. fot. Adam RostkowskiW ramach projektu 40 nauczycieli/ek oraz 339 uczniów/nic zgłębiało wiedzę o kryzysach humanitarnych i ich konsekwencjach, pomocy humanitarnej oraz dostępie i prawie do edukacji, aby potem przekuć ją na stworzenie własnych opowieści cyfrowych/filmów oraz  wywiadów z bohaterami, mającymi doświadczenie kryzysu humanitarnego. Powstało 30 historii cyfrowych oraz 15 wywiadów dostępnych na kanale youtube PAH oraz Szkoła humanitarna

Program był intensywny: szkoły brały udział w kilkudniowych szkoleniach, seminariach, całodniowych warsztatach z trenerami/kami, wideokonferencjach z pracownikami PAH z krajów, w których prowadzimy pomoc humanitarną, spotkaniach z uchodźcami oraz reporterami wojennymi. 

W ramach projektu powstały też materiały edukacyjne: publikacja „Kryzysy humanitarne i pomoc humanitarna w pigułce”, składająca się z 16 kart zdjęciowych,  plakatów i 32 stronnicowej broszury z ćwiczeniami, na podstawie której nauczyciele/ki przeprowadzili lekcje przedmiotowe z tematyki projektu dla około 2219 uczniów/nic.

A także multimedialna gra symulacyjna „Rozegraj pomoc”, która pozwala wcielić się w pracowników humanitarnych z Zespołu Reagowania Natychmiastowego w Sudanie Południowym Południa. W I semestrze zagrało w nią 535 uczniów/nic. W II semestrze uczniowie/ce przeprowadzili grę o dostępie do edukacji „Wiedza to potęgi klucz”.

W ramach projektu udostępniliśmy moduł kursu e-learningowego, o tym jak mówić o krajach globalnego południa. Na paltformie e-learningowej PAH można skorzystać z 4 modułów edukacyjnych: Woda, Edukacja, Projekt Edukacyjny, Jak mówić o większości świata.

Dziękujemy wszystkich uczestnikom/czkom projektu, wolontariuszom/kom, pracownikom/czkom PAH, trenerom/kom i wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu projektu.
Więcej informacji o projekcie szkoła humanitarna na profilu FB.

Projektu był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r. Projekt realizowany w partnerstwie strategicznym z Fundacją PZU.