Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła udzielanie pomocy mieszkańcom ogarniętego walkami Mosulu. PAH przekazała paczki z produktami pierwszej potrzeby 190 rodzinom, które schroniły się we wschodniej części miasta. Kolejne dystrybucje planowane są na koniec grudnia i początek stycznia. Pomocą zostanie objętych w sumie 800 rodzin (ok. 5 tys. osób). W 2017 roku działania PAH w Iraku będą sukcesywnie rozszerzane.


fot. PAH

W zeszłym tygodniu Polska Akcja Humanitarna we współpracy z czeską Caritas i iracką organizacją RNVDO, przekazała ludziom uciekającym przed walkami w Mosulu paczki z suchą, wysokokaloryczną żywnością i wodą oraz artykułami higienicznymi i środkami czystości. Pomoc trafiła do około 1000 osób, które znalazły schronienie we wschodnich dzielnicach miasta. W kolejnych tygodniach planowane są jeszcze dwie podobne dystrybucje dla najbardziej potrzebujących rodzin. W sumie pomocą zostanie objętych 800 rodzin czyli około 5 tys. osób.
W nowym roku PAH będzie rozszerzać działania pomocowe w regionie – pracownicy organizacji monitorują sytuację osób pozostających blisko linii frontu oraz osób przebywających w kompleksie obozów dla uchodźców Qayyarah, położonym ok. 60 km na południe od Mosulu. W wyniku obecnego kryzysu, w przeciągu tylko ostatniego miesiąca, trafiło tu kilkadziesiąt tysięcy osób i wciąż przybywają kolejne.
Bieżące działania PAH w Iraku są realizowane dzięki środkom od darczyńców PAH zgromadzonym w Klubie PAH SOS, które pozwalają na szybkie reagowanie na potrzeby.

Walki o Mosul utrzymują się od połowy października. Jak podaje biuro Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców (UNHCR), w ciągu dwóch miesięcy trwania walk, z terenów objętych walkami uciekło ponad 100 tysięcy cywili. Część z nich dotarła do obozów dla uchodźców wewnętrznych, część wciąż poszukuje bezpiecznego schronienia. Ciężką sytuację tych osób dodatkowo utrudnia zima – coraz niższe temperatury i obfite deszcze. Ludziom brakuje jedzenia i wody, a także ciepłej odzieży, lekarstw i artykułów higienicznych. W tymczasowych schronieniach i niewykończonych budynkach coraz więcej osób choruje – w szczególnie trudnej sytuacji są dzieci oraz osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

Jak można pomóc osobom uciekającym z Mosulu:

•    Wpłać dowolną kwotę na konto – Alior Bank S.A. 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem „Mosul”
•    Wpłać darowiznę online na stronie www.pah.org.pl/wspieraj – jako cel darowizny wybierz „Mosul”
•    Dołącz do Klubu PAH SOS i regularnie wspieraj działania PAH w krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi