Polska Akcja Humanitarna prowadzi działania pomocowe w najbardziej zagrożonym stanie Sudanu Południowego – Unity – gdzie sytuację aż 100 tysięcy osób określono najwyższym stopniem niedożywienia w pięciostopniowej skali. Obecna interwencja PAH w regionie obejmuje ponad 30 tysięcy osób, w tym 3750 osób objętych jest bezpośrednią pomocą w zakresie dostępu do żywności, aby zapobiec eskalacji klęski głodu.


fot. Marcin Suder

W Sudanie Południowym po raz pierwszy od 6 lat ogłoszono klęskę głodu w dwóch okręgach stanu Unity. Szacuje się, że sytuacja będzie się pogarszała w nadchodzących miesiącach.  Szczegółowe rozpoznanie potrzeb przeprowadzone przez pracowników PAH w okręgu Koch w stanie Unity wskazało dużą grupę osób, których sytuacja jest wyjątkowo trudna i bez pomocy skazani są na znalezienie się w sytuacji zagrożenie życia. Zależy nam na dotarciu do tych osób, zanim ich sytuacja będzie katastrofalna.  

Aby zapewnić stały i samodzielny dostęp do żywności, Polska Akcja Humanitarna buduje i usprawnia źródła poboru wody. Gospodarstwa domowe mające dostęp do wody otrzymują pakiety nasion do rozsiewu warzyw i zbóż. Dystrybucja połączona jest ze szkoleniami skutecznego zarządzania rolą i plonami przy niskiej dostępności wody. Pozwala to zwiększyć plony i skutecznie nimi dysponować w sytuacji kryzysu. Gospodarstwom, które znajdują się w okolicy rzek i mokradeł zapewniamy sprzęt do łowienia ryb (haczyki, żyłki, wędki). Osobom, które w związku z niestabilną sytuacją regionu opuściły swoje domy, dystrybuujemy także tymczasowe schronienia, namioty oraz produkty pierwszej potrzeby.

W Sudanie Południowym są obecnie prawie 2 miliony osób wewnętrznie przemieszczonych, a w sąsiednich krajach (m.in. Etiopii i Ugandzie) schronienie znalazło już ponad 1,5 miliona uchodźców. Dostęp produktów jest utrudniony przez trwający konflikt, w lutym zanotowano 900% inflację – m.in. dlatego tak ważne jest zapewnianie mieszkańcom zagrożonych regionów narzędzi i zasobów, które pozwalają na niezależność.  

Polska Akcja Humanitarna działa w Sudanie Południowym nieprzerwanie od 10 lat. W ramach stałej misji pomocowej PAH działa Zespół Reagowania Natychmiastowego, który prowadzi stałe rozpoznanie potrzeb i reakcję na nie. Działania pomocowe są koordynowane z działaniami innych organizacji humanitarnych, tak aby docierać z dopasowaną pomocą do możliwie największej grupy potrzebujących.

Jak możesz pomóc:

•    Wpłać darowiznę online na stronie www.pah.org.pl/wspieraj – jako cel darowizny wybierz „SOS GŁÓD”
• Wpłać dowolną kwotę na konto – Alior Bank S.A. 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem „SOS GŁÓD” IBAN: PL91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 SWIFT:  ALBPPLPW
•    Dołącz do Klubu PAH SOS i regularnie wspieraj działania PAH w krajach dotkniętych kryzysem humanitarnym