Pomagaj ludziom na całym świecie przetrwać katastrofy i konflikty zbrojne. Dołącz do Klubu PAH SOS i nieś pomoc przez okrągły rok!Klub PAH SOS pozwala nam nieść natychmiastową pomoc wszędzie tam, gdzie okaże się ona konieczna. Regularne wsparcie Klubowiczów pozwala nam jak najszybciej  dotrzeć w miejsce dotknięte kataklizmem lub konfliktem oraz zaplanować tam dłuższe, bardziej kompleksowe działania pomocowe. Możesz dołączyć do Klubu PAH SOS jako osoba indywidualna, albo do Klubu PAH SOS Biznes, jeśli prowadzisz firmę. 


Dziś do Klubu należy ponad 3700 osób indywidualnych oraz ponad 50 małych i średnich przedsiębiorstw, a jego grono stale się powiększa.

Klub PAH SOS (dla osób indywidualnych)

Członkiem Klubu PAH SOS może zostać każdy, kto zdecyduje się wpłacać regularnie przez rok minimum 30 zł miesięcznie. Wysokość składki można dowolnie zwiększać, dostosowując ją do własnych możliwości. Można też dokonać jednorazowej wpłaty o wartości 12 zadeklarowanych składek.

CO ZYSKASZ DZIĘKI CZŁONKOSTWU?
• legitymację członkowską
• biuletyny informujące o działaniach pomocowych finansowanych przez Klub PAH SOS
• gadżety PAH, dzięki którym  będziesz mógł podkreślić swoje zaangażowanie
• możliwość udziału w konkursach z nagrodami
• poczucie, że każdego dnia niesiemy razem pomoc ludziom na całym świecie!

Wypełnij krótki formularz i DOŁĄCZ DO KLUBU!
Osoba kontaktowa: Małgorzata Kopera (malgorzata.kopera@pah.org.pl)

Klub PAH SOS Biznes (dla firm)

Jeżeli posiadasz firmę, możesz zostać członkiem Klubu PAH SOS Biznes. Sugerowana wysokość rocznej składki dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 5000 zł, ale nie mniej niż 1200 zł. Składkę można opłacać każdego miesiąca lub dokonać płatności z góry za cały rok.

Pamiętaj by zachęcić również swoich pracowników do przyłączenia się do Klubu PAH SOS dla osób indywidualnych. Ich pozytywna odpowiedź będzie z pewnością najlepszym dowodem na to, że popierają kierunek zaangażowania społecznego, który obraliście jako firma!

CO ZYSKA TWOJA FIRMA?
• rosnący prestiż wśród pracowników i klientów
• dyplom członkowski• biuletyny informujące o działaniach pomocowych finansowanych przez Klub PAH SOS
• oryginalne materiały promocyjne PAH, dzięki którym będziesz mógł podkreślić zaangażowanie swojej firmy

Wypełnij krótki formularz i DOŁĄCZ DO KLUBU!
Osoba kontaktowa: Anna Kucińska (anna.kucinska@pah.org.pl)

METODY PŁATNOŚCI

Jako członek Klubu PAH SOS / Klubu PAH SOS Biznes możesz wpłacać swoje składki poprzez:
1. wpłaty on-line na naszej stronie za pomocą systemu e-card lub e-przelew ze swojego konta
2. zwykły przelew na numer konta Klubu PAH SOS: BPH 68 1060 0076 0000 3310 0018 6899 z informacją za jaki okres jest to składka (miesiąc czy cały rok), 
dane: Polska Akcja Humanitarna,  ul. Szpitalna 5 lok. 3, 00-031 Warszawa
3. polecenie zapłaty albo stałe zlecenie, które można automatycznie ustawić w swoim banku


Kontakt:

Kontakt dla firm
- Anna Kucińska (anna.kucinska@pah.org.pl)
Kontakt dla osób indywidulanych - Małgorzata Kopera (malgorzata.kopera@pah.org.pl)