W związku ze zbliżającym się Dniem Żywności i Walki z Głodem 2012 ogłaszamy konkurs graficzny NAKARM ŚWIAT SWOIM TALENTEM.Jeśli chcesz zaangażować się w Kampanię Świat Bez Głodu PAH, jesteś grafikiem/czką, ilustratorem/ką, plakacistą/ką – jednym słowem twórczą osobą, weź udział w konkursie graficznym i nakarm świat swoim talentem.

Konkurs ma dwa etapy. Pierwszy, polega na przesłaniu portfolia w postaci (do wyboru):

 • linku do strony internetowej prezentującej biogram autora oraz minimum 10 prac graficznych przesłanego wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym
 • pliku elektronicznego w formacie .pdf zawierającego biogram oraz 10-20 prac graficznych autora (gdzie na jednej stronie prezentowana jest jedna praca), dostarczonego na płycie CD wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym
Portfolia oceni Komisja Konkursowa. Autorzy najciekawszych prac, zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu. Portfolia można nadsyłać od dnia ogłoszenia konkursu do 23 września 2012 (decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania e-maila z linkiem). 

Drugi etap konkursu polega na udziale w Warsztacie i przygotowaniu właściwej pracy konkursowej. Komisja oceni prace tylko tych osób, które zakwalifikowały się w pierwszym etapie i wzięły udział w Warsztacie. Właściwe prace konkursowe, można nadsyłać od 15 października 2012 r. do 12 listopada 2012 r.

Specyfikacja właściwej pracy konkursowej:

 • od 1 do 3 prac przygotowanych jako plik elektroniczny w formacie .pdf lub .tiff, lub .eps. (w przypadku formatu .pdf wszystkie teksty (fonty) zmienione na krzywe)
 • format netto pracy 100x70 cm
 • rozdzielczość 300 dpi
 • dodatkowo wersja robocza pracy w postaci pliku elektronicznego w formacie .jpg format 20x14 cm, rozdzielczość 72 dpi
 • prace dostarczone na jednej płycie CD podpisanej nazwiskiem zgłaszającego oraz dopiskiem „V4/ 2012”

W konkursie przyznane zostaną nagrody: 

 • zaproszenia do udziału w weekendowych warsztatach ze specjalistami z dziedzin grafiki, komunikacji i kampanii społecznych
 • promocji pracy jako elementu Kampanii Świat bez Głodu PAH
 • pokazania pracy jako elementu wystawy podczas gali z okazji 20-lecia PAH organizowanej przez Organizatora Konkursu w dn. 7-8 grudnia 2012 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
 • promocji pracy on-line na stronie www.pah.org.pl oraz FB PAH nie później niż 1 grudnia 2012 r.

Główną nagrodą będzie wyróżnienie w postaci wykorzystania wybranej pracy jako materiału promującego Kampanię Świat Bez Głodu PAH oraz dwuosobowe zaproszenie na wieczorną galę z okazji 20-lecia PAH, która odbędzie się 8 grudnia 2012 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.

Prace oceni Komisja Konkursowa w składzie: 
Janina Ochojska - prezes zarządu PAH
Katarzyna Górka - specjalistka ds. edukacji wizualnej PAH
Paulina Kaczmarska – specjalistka ds. kampanii społecznych PAH
Tomasz Goldbaum-Wlazinski – reżyser i pomysłodawca kampanii społecznych
Marcin Kamiński – RzeczyObrazkowe.pl

Portfolia i właściwe prace konkursowe należy nadsyłać pocztą na adres: 

Polska Akcja Humanitarna
ul. Szpitalna 5/3
00-031 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs graficzny V4”. 

Przesyłka powinna zawierać portfolio/pracę konkursową na płycie CD podpisanej nazwiskiem zgłaszającego oraz dopiskiem „V4/2012”. Do płyty musi być dołączony podpisany Formularz Zgłoszeniowy.
Portfolia w formie linku do strony należy nadsyłać e-mailem na adres: konkurs@pah.org.pl wraz ze skanem lub zdjęciem podpisanego Formularza Zgłoszeniowego.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Warsztacie zostanie ogłoszona 1 października 2012 r. na naszej stronie. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Warsztacie zostaną powiadomieni również drogą mailową. Warsztat odbędzie się w terminie 13-14 października 2012 r. w Warszawie. Wszyscy zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu zobowiązani są do wzięcia udziału w Warsztacie, aby uzyskać prawo do dalszego uczestnictwa. Organizator pokrywa koszty przejazdu i wyżywienia Uczestników, nie pokrywa kosztów ewentualnego noclegu. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony 19 listopada 2012 r. na naszej stronie. 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, w którym podane są wszystkie szczegółowe informacje. Formularz Zgłoszeniowy do pobrania znajduje się tu.