Dzieci są zazwyczaj najbardziej poszkodowane i bezbronne wobec efektów konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych i ubóstwa. Codziennie z powodu głodu umiera 16 tysięcy dzieci, 425 miliony chłopców i dziewczynek codziennie pije brudną wodę, milion dzieci na całym świecie nie ma dachu nad głową.Jak możesz pomóc?