Zapraszamy do udziału w rocznym projekcie edukacyjnym "Szkoła Humanitarna", rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach roku Szkoły z pasją.Projekt Szkoła Humanitarna skierowany jest do tych placówek edukacyjnych, które rozumieją, że szkoła to nie tylko lekcje ale również miejsce, w którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic z zakresu globalnych współzależności, na przykładzie dwóch tematów: prawa do wody oraz dostępu do żywności. Jego zadaniem jest również kształtowanie u młodzieży postaw odpowiedzialności i solidarności z mieszkańcami krajów Południa.

Projekt Szkoła Humanitarna  prowadzony jest od 2002 roku. W tym czasie w projekcie wzięły udział 123 szkoły.

Jeśli chcieliby Państwo, aby Wasza szkoła:
• zdobywała wiedzę z zakresu globalnych współzależności, prawa i dostępu do wody oraz żywności
• angażowała się w działania na rzecz bardziej sprawiedliwego świata,
• uczyła, jak mądrze i skutecznie pomagać,
• promowała w społeczności lokalnej postawy odpowiedzialności i świadomego uczestnictwa w świecie .

Jeżeli jesteście szkołą gimnazjalną albo ponadgimnazjalną

Ten projekt skierowany jest właśnie do Was!

Projekt „Szkoła Humanitarna” trwa od 1 września 2012 do 22 czerwca 2013. W tym czasie Wasza Szkoła zobowiązana będzie do:

  1. Wyznaczenia koordynatora – nauczycielki/nauczyciela odpowiedzialnego za realizację projektu „Szkoła Humanitarna” oraz stały kontakt i współpracę z PAH
  2. Wzięcia udziału przez koordynatora oraz 2 uczniów w trzydniowym szkoleniu przygotowawczym do projektu, które odbędzie się w dniach 03-05 października 2012 w Konstancinie-Jeziornej koło Warszawy. Szkolenie jest bezpłatne. PAH zapewnia nocleg oraz wyżywienie, nie zwraca kosztów podróży uczestników
  3. Stworzenia Klubu Szkoły Humanitarnej
  4. Przeprowadzenia dwóch projektów edukacyjnych lub akcji edukacyjno-informacyjnej, w każdym semestrze roku szkolnego, dotyczących jednego z tematów projektu „Szkoła Humanitarna”. W I semestrze działania te powinny odbyć się w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej (19-25 listopada 2012 r.)
  5. Terminowego wysyłania sprawozdań i planów działań szkolnych (projektów edukacyjnych i akcji edukacyjno-informacyjnych)

Polska Akcja Humanitarna oferuje szkołom uczestniczącym w projekcie wsparcie pod postacią:

  1. Bezpłatnego trzydniowego szkolenia dla 3 osób (nauczyciel-koordynator i 2 uczniów) z każdej szkół uczestniczących.
  2. Bezpłatnego udostępnienia szkołom uczestniczącym w projekcie publikacji edukacyjnych dla nauczycieli z zakresu tematycznego projektu „Szkoła Humanitarna”: "Prawo do wody", "Prawo do żywności", "Metoda projektu w edukacji globalnej"
  3. Konsultacji merytorycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów,
  4. Bieżącego wsparcia merytorycznego oraz metodycznego,
  5. Utrzymywania stałego kontaktu ze szkołą.

Jak przystąpić do projektu?

1. Wejdź na stronę www.szkolahumanitarna.pl
2. W zakładce „Czym jest Szkoła Humanitarna” znajdziesz wiecej informacji o projekcie i poprzednich edycjach
3. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy on-line w terminie do 17 września 2012 r.

Do udziału w projekcie wybranych zostanie 20 szkół.

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa do dnia 21 września 2011 r.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać, pisząc na adres: dominika.rypa@pah.org.pl bądź dzwoniąc pod numer telefonu: 56 652 13 68.