W ramach projektu „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności” wydaliśmy w listopadzie 2013 dwie publikacje oraz stworzyliśmy kurs e-learningowy.W styczniu 2014 r. wydamy kolejne dwie publikacje: zaktualizowane „Prawo do żywności” i zupełnie nowe „Prawo do pomocy humanitarnej”.

Obecnie zostały wydane dwie publikacje zawierające uaktualnione dane dotyczące „Prawa do wody” oraz „Prawa do edukacji”. Opublikowane materiały oprócz treści merytorycznej zawierają: przykłady, jak włączyć się do działań, ćwiczenia z edukacji globalnej, przykłady szkolnych projektów oraz słowniczek pojęć. (PDF „Prawo do wody” jest dostępny: tutaj. PDF „Prawo do edukacji” jest dostępny: tutaj).

Na początku grudnia 2013 stworzyliśmy kurs e-learningowy, którego celem jest wsparcie merytoryczne kadry nauczycielskiej oraz  inspiracja w realizacji akcji szkolnych. Kurs zawiera trzy moduły tematyczne: „Dostęp do edukacji”, „Dostęp do wody pitnej i godnych warunków sanitarnych” oraz „Zarządzanie szkolnym projektem z zakresu Edukacji Globalnej”. W tej chwili kurs jest dostępny tylko dla szkół biorących udział w projekcie ASGO. Udostępnienie go wszystkim chętnym jest planowane w przyszłym roku kalendarzowym, o czym będziemy informować na bieżąco.

Projekt „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności”  jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.