We współpracy z polskimi szkołami chcemy wesprzeć mieszkańców wioski Malual – Chat w Sudanie Południowym (hrabstwo Bor, stan Jonglei) w stworzeniu nad brzegiem Nilu farmy, na której gospodarować będzie 50 rolników.


Fot. Anna Bedyńska

Zbudowanie takiej farmy jest istotne dla społeczności Malual – Chat, gdyż praca na niej zapewni rolnikom i ich rodzinom wyżywienie, a także pozwoli na sprzedaż warzyw na lokalnym rynku. Brakuje nam 20 tysięcy Euro na zakup traktora, który pozwoliłby rolnikom z Malual-Chat na zwiększenie powierzchni upraw oraz umożliwił produkcję żywności na szerszą skalę. Traktor będzie także służył jako środek transportu niezbędny w sprzedaży produktów na lokalnym rynku.

Zachęcamy szkoły do włączenia się w kampanię Świat bez głodu. Pomóżcie rolnikom z Sudanu Południowego!

Szczegółowe informacje w zakładce dla szkół.