Do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2013/2014 (decyduje data stempla pocztowego). O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.


fot. masz.in studio

Podstawą uzyskania przez placówkę dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, zawierający:

  • w części formalnej: szczegółowe dane adresowe szkoły lub świetlicy i informacje o dotychczasowym dożywianiu; 
  • w części merytorycznej: informacje o sytuacji społeczności lokalnej na terenie obejmowanym przez szkołę lub świetlicę na podstawie danych statystycznych, stopień zaangażowania nauczycieli lub wychowawców na rzecz dzieci, przejawy aktywności rodziców i osiągnięcia dzieci.
Formularze można pobrać z naszej strony internetowej. Przed wypełnieniem formularza zachęcamy do zapoznania się z instrukcją do wniosku oraz regulaminem programu dostępnymi pod tym samym adresem. 

Wnioski należy przesyłać na adres: 

Polska Akcja Humanitarna 
ul. Wita Stwosza 2
87-100 Toruń
tel.: (056) 652 13 68, fax: (056) 652 13 69

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Fundacja kontaktuje się z placówkami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania w roku szkolnym 2013/2014.

Pełna lista placówek zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej PAH 1 września 2013 roku.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod numerem telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową: Magdalena.Szymczak@pah.org.pl