Polska Akcja Humanitarna to organizacja pozarządowa, a od 2004 roku także organizacja pożytku publicznego, wpisana do KRS pod nr 0000136833.


Gruzja, fot. Jan Gebert

Jako Polska Akcja Humanitarna działamy od 1994 roku, choć realizowanie misji czynienia świata lepszym rozpoczęliśmy już w 1992 roku jako polski oddział Fundacji EquiLibre. Wtedy to Janina Ochojska zaczęła organizować konwoje z darami dla mieszkańców oblężonego Sarajewa. Była to pierwsza tego typu inicjatywa, która dawała polskiemu społeczeństwu możliwość niesienia pomocy cierpiącym z powodu wojny toczącej się tak blisko. Działania PAH mobilizowały ludzi z bardzo różnych środowisk społecznych, którzy chcieli pomagać i solidaryzować się z potrzebującymi. Dzięki ich zaangażowaniu zorganizowaliśmy wiele spontanicznych akcji pomocowych. Koncentrowaliśmy się głównie na pomocy natychmiastowej, wysyłając w miejsce konfliktów i katastrof naturalnych konwoje z darami pierwszej potrzeby – żywnością, lekami, sprzętem rehabilitacyjnym i innymi, najbardziej podstawowymi środkami niezbędnymi do przeżycia.

Pomagaliśmy w wielu miejscach na świecie, zetknęliśmy się z rozmaitymi sytuacjami kryzysowymi, obserwowaliśmy różne formy niesienia pomocy. Dzięki tym doświadczeniom znacznie rozbudowaliśmy i wyspecjalizowaliśmy zakres naszego zaangażowania. Dzisiaj działamy mając na uwadze długotrwały i stabilny rozwój danego regionu dotkniętego wojną czy kataklizmem. Najważniejszym celem strategicznym naszej organizacji jest walka z ubóstwem poprzez stworzenie możliwości korzystania z niezbywalnych praw człowieka. Działamy na rzecz prawa dostępu do wody i należytych warunków sanitarnych,  prawa dostępu do edukacji, prawa dostępu do żywności, prawa do życia w godnych warunkach, prawa do zabezpieczenia życia i zdrowia w trakcie katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych.

Naszym celem jest również angażowanie całego społeczeństwa do niesienia pomocy. PAH można wspomóc poprzez wolontariat lub dofinansowanie. W ten sposób budujemy solidarne działanie, przez które, każdy na miarę swoich środków może pomóc innym. Dzięki temu tworzymy kulturę tolerancji wobec innych oraz odpowiedzialności globalnej w naszym kraju.