Siedziba główna PAH
00-031 Warszawa
ul. Szpitalna 5 lok. 3
tel. (0 22) 828-88-82, 828-90-86
fax: 831-99-38
e-mail: pah@pah.org.pl
NIP: 525-14-41-253
REGON: 010849302
KRS: 0000136833
   

Biuro Regionalne w Krakowie
31-009 Kraków
Ul. Szewska 4 (w oficynie, I p.)
tel. (0 12) 42 15 771
e-mail: krakow@pah.org.pl
   

Biuro Regionalne w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Wita Stwosza 2
tel. (0 56) 65 21 368
e-mail: torun@pah.org.pl