pl
AAA
pl
AAA

Pomoc uchodźcom w Grecjipowrót

W odpowiedzi na zagrożenie wybuchu pandemii koronawirusa w obozach dla uchodźców w Grecji, PAH rozpoczęła natychmiastową pomoc w obozie Moria. Ze względu na bardzo złe warunki sanitarne, brak opieki medycznej i ogromne zatłoczenie, mieszkańcy obozy są niezwykle narażeni na zachorowanie.

We współpracy z  lokalnie działającą organizacją Starfish Foundation, PAH na bieżąco monitoruje najpilniejsze potrzeby oraz prowadzi interwencje poprawiające sytuację uchodźców i zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby.

Nasze działania:

  • utrzymanie w czystości i naprawa toalet
  • budowa punktów do mycia rąk
  • postawienie punktów z płynem dezynfekującym/żelem antybakteryjnym
  • wyposażenie lokalnej kliniki w maseczki i jednorazowe rękawiczki
  • zapewnienie środków higienicznych najbardziej potrzebującym osobom
  • prowadzenie kampani na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (przy wsparciu mieszkańców obozu, którzy pomagają nam m.in. przy tłumaczeniach)
  • zajęcia z promocji higieny i ochrony zdrowia

Nasza pomoc dociera do około 20 tysięcy osób.

Działania w Grecji odbyły się dzięki pomocy darczyńców indywidualnych. Dziękujemy za Wasze wsparcie!

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.