PL    EN   
WYSZUKIWARKA
 
Baza publikacji

Witamy w wyszukiwarce materiałów edukacyjnych na temat globalnego rozwoju.

Znajdą tu Państwo recenzje oraz elektroniczne wersje wybranych książek i artykułów, prac licencjackich i magisterskich, które mogą służyć jako propozycja literatury do przygotowania zajęć akademickich, jak również do samodzielnego studiowania. Ich uzupełnieniem jest lista linków do materiałów multimedialnych, które mogą być przydatne dla osób interesujących się zagadnieniami globalnego rozwoju.

Katalog został opracowany przez wykładowców akademickich specjalizujących się w tematyce rozwojowej, współpracujących z PAH w ramach projektu "Wiedza prowadzi do zmian".

Wykładowców i Studentów, którzy chcieliby zgłosić propozycje materiałów edukacyjnych do bazy, opublikować recenzję lub obronioną pracę magisterską albo licencjacką o tematyce rozwojowej prosimy o kontakt z Redaktorem pod adresem: redaktor@pah.ngo.pl

Uwaga: warunkiem publikacji nadesłanych materiałów jest ich przyjęcie przez Redaktora. Publikacja ma charakter nieodpłatny, a nadesłanie materiałów własnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wyszukiwarce materiałów edukacyjnych na temat globalnego rozwoju.

Zachęcamy też do zapoznania się z treścią materiałów rzeczniczych - raportów i analiz wydanych przez PAH

Jeżeli chcesz dodawać publikacje zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się.

Wpisz szukane słowo kluczowe*:
* szukaj po tytule, autorze lub fragmencie tekstu

State-Funded International Voluntary Service in Developing Countries: A Case Study of the German Weltwärts program
Dodano 27-05-2013
autor: Ole Engel
Praca koncentruje się na idei wolontariatu międzynarodowego w krajach rozwijajacych się. Od początku XXI w., wzrosła na ogromną skalę liczba ludzi ze świata zachodniego angażująca się w wolontariat. Jakie są tego przyczyny? Czy jesteśmy na progu powstawania globalnego społeczeństwa obywatelskiego, które wspierane przez równie potężny wzrost liczby organizacji pozarządowych w ostatniej dekadzie, wskazuje drogę do bardziej altruistycznej koegzystencji i międzykulturowego zrozumienia? A może to jest raczej „samoobsługa" ludzi Zachodu wsparta na wątpliwej hojności? Jaką role grają interesy państw w tej mierze i na ile odzwierciedla to historię kolonializmu i imperalizmu? To są centralne pytania, które będą rozważane w mej pracy.
Na początku dwie teorie są przedstawione, które muszą być rozumiane w sposób dialektyczny: teoria globalnego uczenia się i obywatelskiego zaangażowania z jednej strony i teoria ukrytego elitaryzmu, państwowego interesu i imperializmu z drugiej strony. Pytanie brzmi w jaki sposób te dwie teorie odnoszą się do Międzynarodowego Wolontariatu i krajach rozwijających się. Aby zajać się tym problemem wpierw jest przedstawiona historia wolontariatu. Następnie zaś, w oparciu o dokumenty i kwestionariusz, zaprezentowano przypadek konkretnego programu, finansowanego przez Niemcy, zwanego Weltwärts. Na tej podstawie program ten jest analizowany poprzez kategorie powyższych teorii, a zatem: elitaryzmu, państwowych interesów, imperializmu, jak i zaangażowania i uczenia się.

Link do treści pracy znajduje się TUTAJ

Jędrzej Witkowski
Dodano 09-02-2013
Jędrzej Witkowski – absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, doktorant w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się promocją edukacji rozwojowej w polskich szkołach, współtworzy programy edukacyjne z tego zakresu kierowane do uczniów i studentów. Interesuje się rolą organizacji pozarządowych w międzynarodowym systemie współpracy na rzecz rozwoju.

Understanding Development: Theory and Practice in the Third World
Dodano 09-02-2013
autor: John Rapley
John Rapley podejmuje próbę wyczerpującego przedstawienia aktualnego stanu debaty o rozwoju i jej ewolucji od końca II wojny światowej.

Prezentując kolejne teorie rozwoju – od interwencjonizmu państwowego lat powojennych, przez neoklasyczny model dostosowań strukturalnych, aż do kształtującego się na naszych oczach nowego podejścia do rozwoju – autor nie poprzestaje tylko na opisie założeń teoretycznych omawianych koncepcji.

Fifty Key Thinkers on Development
Dodano 09-02-2013
autor: David Simon (red.)
Książka opublikowana w popularnej serii ‘przewodników naukowych’ wydawnictwa Routledge jest zbiorem 50 artykułów poświęconych życiu i twórczości  postaci, które zdaniem redaktora tomu, miały największe znaczenie  dla kształtowania się poglądów na temat rozwoju i dla współczesnych, akademickich  badań nad rozwojem (Development Studies). Wśród prezentowanych badaczy reprezentujących  różne podejścia dyscyplinarne i różne szkoły myślenia o rozwoju wyraźnie dominują ekonomiści.

Bieda
Dodano 09-02-2013
autor: Ruth Lister
Książka ukazała się w brytyjskiej serii Key Concepts prezentującej kluczowe pojęcia nauk społecznych. W opinii Z. Baumana, wydrukowanej na okładce, na serię składają się "monografie zwięzłe, choć ogarniające całość istniejącej wiedzy, napisane przez znakomitych specjalistów, a przejrzyście skonstruowane i przystępnie wyłożone; zaoszczędzające żmudnych poszukiwań i zachęcające do dalszych, świadomie ukierunkowanych studiów".

Baza publikacji Banku Światowego
Dodano 09-02-2013
autor: World Bank
Bank Światowy udostępnia bezpłatnie liczne publikacje dotyczące rozwoju globalnego. Można je znaleźć w zasobach Open Knowledge Repository.

Link do zasobów repozytorium znajduje się TUTAJ

 

Przewodnik po edukacji globalnej
Dodano 09-02-2013
autor: Centrum Północ-Południe
Tematy zaprezentowane w Przewodniku służą wyjaśnieniu fundamentalnych zagadnień związanych z edukacją globalną, sugerują strategie tworzenia treści merytorycznych, identyfikacji celów, umiejętności, wartości i postaw oraz oferują wsparcie w zakresie metod, tworzenia programów nauczania i ewaluacji oraz listę użytecznych kontaktów, źródeł i bibliografię. Wydanie polskie Przewodnika zostało przygotowane przez Grupę Zagranica.

Więcej informacji oraz link do publikacji znajduje się TUTAJLife After Growth - Economics for Everyone
Dodano 09-02-2013
autor: Leah Temper, Claudia Medina
Autorki filmu podejmują krytyczną dyskusję z kapitalistycznym podejściem do rozwoju opartym na wzroście gospodarczym. Zastanawiają się, czy jest możliwa alternatywa dla takiego sposobu myślenia. 

Dodatkowe informacje oraz zapis rozmowy znajdują się TUTAJ

1 2 3 .. 11
copyright PAH 2011 :: grafika m.jurko :: powered by ideactive