Pomagaj ludziom na całym świecie przetrwać katastrofy i konflikty zbrojne. Dołącz do Klubu PAH SOS i nieś pomoc przez okrągły rok!
Klub PAH SOS pozwala nam nieść natychmiastową pomoc wszędzie tam, gdzie okaże się ona konieczna. Regularne wsparcie indywidualnych darczyńców zrzeszonych w Klubie pozwala nam jak najszybciej  dotrzeć w miejsce dotknięte kataklizmem lub konfliktem oraz zaplanować tam dłuższe, bardziej kompleksowe działania pomocowe.
Dziś do Klubu należy ponad 3 700 osób, a jego grono stale się powiększa.

Członkiem Klubu PAH SOS może zostać każdy, kto zdecyduje się wpłacać regularnie przez rok minimum 30 zł miesięcznie. Wysokość składki można dowolnie zwiększać, dostosowując ją do własnych możliwości. Można też dokonać jednorazowej wpłaty o wartości 12 zadeklarowanych składek.CO ZYSKASZ DZIĘKI CZŁONKOSTWU?

• legitymację członkowską
• biuletyny informujące o działaniach pomocowych finansowanych przez Klub PAH SOS
• gadżety PAH, dzięki którym  będziesz mógł podkreślić swoje zaangażowanie
• możliwość udziału w konkursach z nagrodami
• poczucie, że każdego dnia niesiemy razem pomoc ludziom na całym świecie!

Wypełnij krótki formularz i DOŁĄCZ DO KLUBU!

Osoba kontaktowa: Małgorzata Kopera (malgorzata.kopera@pah.org.pl)