AAA
AAA

2019- KENIA- POMOC ROZWOJOWApowrót

Działania projektu mają na celu zwiększenie dostępu do wody, polepszenie warunków sanitarnych, podniesienie świadomości na temat metod i technik ochrony źródła wody przed negatywnymi skutkami zmian atmosferycznych. Dwie szkoły wyposażone zostaną w system zbierania wody opadowej oraz zbiorniki na wodę. Ponadto organizujemy szkolenia z zakresu utrzymania prawidłowej higieny. Dla urzędników z hrabstw na terenach realizowanego projekt, organizujemy warsztaty z zarządzania ryzykiem (DDR). W ramach projektu powstaną cztery tamy piaskowe, każda wyposażona w płytką studnię. Jedna ze społeczności zostanie wyposażona w system dystrybucji wody zasilany energią solarną, pozwalający na ogrodnictwo przydomowe.
Powyższe działania wpływają na podniesienie poziomu zatrudnienia i efektywność pracy lokalnych rolników. W efekcie pomoc uzyska: 5670 osób.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Czas trwania projektu: 01.01.2019- 31.12.2019

Lokalizacja: Hrabstwa Makueni, Machakos i Kitui, Kenia

Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.