AAA
AAA

2020 – UKRAINA – EMERGENCY COVID-19powrót

Celem projektu jest zapewnienie pomocy osobom zamieszkującym obszar w pobliżu linii kontaktowej, w związku z pandemią koronawirusa.
Nasze działania obejmują zapewnienie najbardziej potrzebującym osobom – osobom starszym, samotnym i z niepełnosprawnościami – zestawów z artykułami higienicznymi. Dodatkowo gospodarstwa domowe z osobami z ciężką niepełnosprawnością ruchową zostaną wyposażone w specjalne zestawy higieniczne dostosowane do ich potrzeb. Do domów, w których przebywają osoby zarażone wirusem COVID-19 dostarczymy zestawy środków ochrony osobistej.
W ostatnim czasie we wschodniej Ukrainie wzrosły ceny jedzenia. Wiele osób ma problemy z zapatrzeniem się w najbardziej podstawowe produkty. Dlatego najbardziej potrzebującym osobom dostarczymy paczki żywnościowe.
Dodatkowo wykwalifikowani pracownicy społeczni PAH będą świadczyć zdalną pomoc psychospołeczną. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sesje psychospołeczne będą odbywały się za pomocą połączeń telefonicznych i obejmą techniki samoregulacji emocji i techniki relaksacyjne oraz pozytywne strategie utrzymania higieny psychicznej, zgodnie z zaleceniami WHO.
Podczas dystrybucji artykułów higienicznych i spożywczych PAH będzie również rozpowszechniać opracowane przez WHO materiały edukacyjne na temat pandemii COVID-19. Jednocześnie, aby zwiększać świadomość całej lokalnej populacji, PAH będzie rozpowszechniać materiały informacyjne.
Pomoc trafi do 1848 gospodarstw domowych z osobami starszymi będącymi w grupie podwyższonego ryzyka w razie zarażenia wirusem COVID-19
Materiały edukacyjne dotrą do 10274 osób

Czas trwania projektu:  21.04.2020 – 20.07.2020

Lokalizacja: Obwód Doniecki i Ługański, wschodnia Ukraina

Donator:  UHF/ OCHA

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.