AAA
AAA

2018/2020 – Somalia – Wodapowrót

Prowadzimy działania mające na celu zapewnienie dostępu do bezpiecznej wody osobom poszkodowanym wskutek konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych, na terenach południowo-centralnej Somalii. Odnawiamy istniejącą i tworzymy nową infrastrukturę wodno – sanitarną. Skonstruujemy i zrehabilitujemy 15 studni płytkich, w celu zapewnienia stałego dostępu do bezpiecznej, pitnej wody. Dodatkowo społeczności zostaną przeszkolone w zakresie monitorowania jakości wody i utrzymania infrastruktury wodnej. Działania obejmują także budowę latryn z materiału odpornego na silny wiatr i powodzie. Beneficjenci projektu będą również odbiorcami działań związanych z promocją higieny i dystrybucji zestawów higienicznych, prowadzonej przez wyszkolony w tym celu zespół. W okresach podwyższonego ryzyka powodzią/suszą, zespół będzie prowadził działania przeciwdziałające epidemiom. W efekcie pomoc otrzyma 13 890 osób.

Czas trwania projektu: 20.12.2018 – 30.05.2020

Lokalizacja: Jowhar, południowo – centralna Somalia

Donator: OCHA HF

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.