AAA
AAA

2018/2019 – Syria – WODApowrót

Nasze działania skierowane są do osób, które z powodu konfliktu zbrojnego na terenach Idleb, Hamy i Ghuty, zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Na terenach obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych, realizujemy działania z zakresu dostępu do wody, infrastruktury sanitarnej i higieny. Tworzymy nowe zbiorniki wodne, dowozimy wodę cysternami i prowadzimy monitoring z zakresu jakości wody. Zajmujemy się budową i konserwacją sanitariatów. Projekt obejmuje także działania z zakresu utrzymywania prawidłowej higieny, dystrybucji pakietów higienicznych oraz zarządzania odpadami na terenach obozów.

W efekcie pomoc otrzymają 40 913 osoby.

Czas trwania projektu: 01.11.2018 – 31.05.2019

Lokalizacji: region Idleb, Syria

Donator: OCHA

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.