AAA
AAA

2018/2019 – Ukraina – Opiekapowrót

Nasze działania skierowane są do osób wewnętrznie przemieszczonych i ludności lokalnej, dotkniętych konfliktem. W ramach programu tworzymy zespoły mobilne, które zapewniają grupową i indywidualną opiekę psycho-socjalną m.in. dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. Mobilne zespoły, nadzorowane przez ekspertów PAH, rekrutują także, lokalnych aktywistów, w celu utworzenia później przez nich grup inicjatyw społecznych. Aktywiści będą także wsparci szkoleniami z zakresu pisania wniosków o dofinansowania i zarządzania projektami. Po szkoleniach najlepsze wnioski zostaną wsparte dotacjami. Takie działania pozwolą na stworzenie bezpiecznych przestrzeni, w których lokalna społeczność, będzie mogła wspólnie uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, festiwalach, konkursach czy szkoleniach. Bezpośrednią pomoc otrzyma 1100 beneficjantów oraz lokalna społeczność uczestnicząca w wydarzeniach.

Czas trwania projektu:13.07.2018 – 12.07.2019

Lokalizacja: obwód doniecki i ługański, Ukraina

Donator: UNICEF

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.