AAA
AAA

2018/2020 – Somalia – Wodapowrót

W szkołach, punktach edukacyjnych i medycznych zwiększamy stały dostęp do bezpiecznej wody, budujemy punkty mycia rąk. Umożliwiamy dostęp do bezpiecznej infrastruktury wodnej społecznościom. Zapewniamy działania z zakresu promocji higieny oraz wsparcie w zarządzaniu i naprawach studni. Zapewniamy regularne chlorowanie źródeł wody i cystern. Prowadzimy dystrybucję pakietów higienicznych. Wspieramy konserwację i powstawanie sanitariatów. Prowadzimy szkolenia dla liderów społeczności w zakresie zarządzania systemami wodnymi. Zapewniamy dystrybucję koszy i utylizację śmieci. W efekcie pomoc otrzyma 230 400 osób.

Czas trwania projektu: 07.10.2018 – 11.12.2020

Lokalizacja: Banadir, Wadijir, Shibis, Hiliwa, południowo – centralna Somalia

Donator: UNICEF

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.