AAA
AAA

2019/2020 – SUDAN POŁUDNIOWY – EDUKACJApowrót

Prowadzimy kampanie promujące higienę w szkołach, które głównie koncentrują się na zapobieganiu chorobom związanym z wodą. Zapewniamy dostęp do wody pitnej i urządzeń sanitarnych. Nauczyciele i uczniowie zachęcani są do rozpowszechniania komunikatów higienicznych wśród swoich rodzin i mieszkańców ich miejscowości. W miejscach publicznych umieszczamy materiały edukacyjne, aby uświadomić społeczności o zagrożeniach związanych z brudną wodą i jej wpływie na życie dzieci. Ponadto mieszkańcy okolic szkół, będą mieli dostęp do bezpiecznych źródeł wody, które będą dostępne dla społeczności po godzinach szkolnych. W rezultacie pomoc otrzyma 12 274 osób.

Czas trwania projektu: 10.09.2019 – 28.02.2020

Lokalizacja: Centralna Equatoria, Unity, Sudan Południowy

Donator: Common Humanitarian Fund (UN OCHA)

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.