AAA
AAA

2020/2021 – SUDAN POŁUDNIOWY – ŻYWNOŚĆPowrót

Celem projektu jest zapewnienie pomocy najbardziej wrażliwym grupom zagrożonym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Nasze działania obejmują dystrybucję nasion, narzędzi rolniczych i narzędzi do połowu ryb. W ramach projektu zostaną również utworzone szkoły rolnicze (Farmer Fields Schools), których pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie dobrych praktyk rolniczych m.in. przygotowania gruntów pod uprawę zbóż; sadzenie, radzenie sobie ze szkodnikami, wykorzystywanie systemów nawadniających. Następnie będą dzielić się wiedzą z lokalnymi rolnikami i wspierać ich w codziennej pracy. Dodatkowo będą prowadzone grupowe szkolenia w zakresie połowy ryb.

W swoich działaniach zwracamy uwagę na to, by dotrzeć z pomocą do grup najbardziej wrażliwych; osób wewnętrznie przesiedlonych, kobiet, wdów, osób starszych, osoby niepełnosprawnych lub przewlekle chorych. Dlatego punkty dystrybucji zostaną wybrane, aby były dostępne i bezpieczne dla wszystkich. Ponieważ duży odsetek osób wewnętrznie przesiedlonych to kobiety i dzieci, kładziemy szczególny nacisk na to, aby szkolenia i pakiety pomocowe trafiły do rolników obu płci. W efekcie pomoc otrzyma 18 000 osób.

Czas trwania projektu: 20.04.2020 – 31.03.2021

Lokalizacja: Jur River, Zachodnie Bahr el Ghazal, Sudan Południowy

Donator: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.