AAA
AAA

2019 – Ukraina – Opiekapowrót

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu usług socjalnych poprzez zwiększenie dostępu do opieki społecznej i rozwijanie umiejętności personelu usług socjalnych i psychologicznych. 120 pracowników instytucji społecznych jest szkolonych w zakresie: zarządzania sytuacjami stresowymi i kontroli emocjonalnej, udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach nadzwyczajnych oraz w przypadku eskalacji konfliktu zbrojnego, komunikowania się z ludźmi w trudnych warunkach życiowych i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, pomocy społecznej i psychologicznej. Przeszkoleni pracownicy prowadzą szkolenia i regularne warsztaty dla członków społeczności. Ponadto prowadzimy szkolenia dla 20 lokalnych aktywistów. Nasza pomoc dotrze do: 1600 osób.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Czas trwania projektu: 01.04.2019 – 31.03.2020

Lokalizacja: Obwód doniecki, Ukraina

Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.