AAA
AAA

2019/2020 – Ukraina – Opiekapowrót

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu usług społecznych poprzez zwiększenie dostępu do opieki społecznej i rozwijanie umiejętności personelu usług socjalnych i psychologicznych. We współpracy z lokalnymi władzami utworzymy cztery Społecznościowe Centra Usług Psychologicznych. Placówki te zagwarantują lepszy dostęp do usług społecznych osobom najbardziej potrzebującym i najbardziej dotkniętych skutkami konfliktu – dzieciom, młodzieży, rodzinom wielodzietnym, samotnym rodzicom.

W ramach projektu zorganizowane zostaną otwarte spotkania i wydarzenia dla lokalnych społeczności. W ramach tych spotkań przedstawiciele władz, instytucji opieki społecznej i lokalnych aktywistów będą mogli omawiać potrzeby społeczności, identyfikować aktualne problemy i wypracowywać rozwiązania na przyszłość.

Organizowanie warsztatów dla członków czterech Społecznych Grup Inicjatywnych, pozwoli pracownikom społecznym zdobyć nowe umiejętności i wiedzę w takich tematach jak m.in. udzielanie pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach nadzwyczajnych i w razie eskalacji konfliktu zbrojnego, radzenie sobie ze stresem oraz tworzenie dialogu z lokalnymi władzami. W rezultacie pomoc trafi do 100 179 osób.

* Z powodu pandemii COVID-19, od połowy marca nie odbywają się spotkania w grupach. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i uczestnikom projektu, spotkania odbywają się w formie zdalnej.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Czas trwania projektu: 01.04.2019 – 30.09.2020

Lokalizacja: Obwód doniecki, Ukraina

Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

Partner lokalny: Child Smile

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.