pl
AAA
pl
AAA

2020-2021 – SOMALIA – WODAPowrót

 

Projekt ma na celu umożliwienie zdobywania wiedzy uczniom 15 somalijskich szkół w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Zapewnimy placówkom edukacyjnym stały dostęp do czystej wody, jak i poprawę warunków sanitarnych.

Nasze działania obejmują rehabilitację dwóch zbiorników na wodę i trzydziestu punktów mycia rąk. Oprócz tego przeprowadzona zostanie naprawa studni w czterech szkołach i ich modernizacja z wykorzystaniem paneli słonecznych, jak i wybudowanie nowych studni, wykorzystujących energię odnawialną, w pięciu kolejnych placówkach. Kolejna ze studni zostanie z kolei naprawiona i zmodernizowana poprzez dodanie pompy ręcznej. Wzniesiemy w czterech szkołach zbiorniki na wodę, skonstruujemy systemy pozyskania wody deszczowej oraz dostarczymy szkołom części zamienne i chlor do uzdatniania wody. Uczennice otrzymają dostęp do menstruacyjnych środków higienicznych, rozdystrybuowane zostaną też przyrządy sanitarne i pojemniki na odpady.

Infrastruktura to jednak nie wszystko, dlatego zapewnimy społecznościom szkolnym, które zostaną objęte projektem, szkolenia z obsługi i konserwacji sprzętu. Stworzymy tam też tzw. wodne komitety edukacyjne. Do szkół dostarczymy również materiały informacyjne, dotyczące zasad zachowania higieny, w tym higieny menstruacyjnej.

W efekcie z projektu skorzysta 11 584 osób.

Czas trwania projektu: 12.03.2020 – 13.06.2021 r.
Lokalizacja: region Banaadir
Donator: UNICEF
Donator wspierający: KFW

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.