pl
AAA
pl
AAA

2020-2021 – SOMALIA – WODAPowrót

Czas trwania projektu:  01.05.2020 r. – 30.04.2021 r.

Lokalizacja: region Banaadir – dystrykty Kahda i Deynile 

Donator: Somalia Humanitarian Fund (SHF)

Projekt odpowiada na najpilniejsze potrzeby osób najbardziej dotkniętych skutkami suszy i konfliktów. W ramach projektu zapewniamy czystą i bezpieczną do spożycia wodę oraz godne warunki sanitarne. 

Działania obejmują zarówno doraźne zapewnienie dostępu do wody osobom wewnętrznie przemieszczonym, jak również długotrwałą odpowiedź na problem poprzez zbudowanie 23 nowych ujęć wody. Zapewnimy także części zamienne do naprawy tych punktów wodnych. 

Dokładne położenie ujęć wody jest konsultowane z przedstawicielami lokalnej społeczności, w tym z osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnościami, aby zapewnić wszystkim jej członkom dogodny dostęp do wody. 

Odpowiadamy również na problem groźnych dla życia i zdrowia chorób, do których przyczyniają się nieodpowiednie warunki sanitarne w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Projekt obejmuje budowę 180 nowych latryn i przywrócenie do działania 200 kolejnych. Podczas projektowania przyszłych sanitariatów bierzemy pod uwagę bezpieczeństwo kobiet oraz potrzeby osób niepełnosprawnościami i w podeszłym wieku. 

Projekt wspiera również lokalną gospodarkę. Po pierwsze na lokalnym rynku kupujemy surowce. Po drugie zatrudniamy lokalnych, wykwalifikowanych pracowników, w tym kobiety. W ten sposób zapewniamy źródło dochodu dotkniętej kryzysem społeczności.  

Przeciwdziałamy także rozprzestrzenianiu się malarii poprzez dystrybucję zestawów chroniących przed komarami, zawierających między innymi moskitiery. 

Szkolimy też lokalnych promotorów higieny, aby przekazywali w swoich społecznościach wiedzę na temat zasad dbania o higienę oraz jej znaczenia dla zdrowia i życia. 

W efekcie pomoc otrzymają 24 384 osoby. 

Donator:

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.