AAA
AAA

2020/2021 – Ukraina – Opieka/ Woda/ ŻywnośćPowrót

 

Celem projektu jest zapewnienie pomocy najbardziej wrażliwej grupie osób starszych zamieszkujących obszar w pobliżu linii kontaktowej. Oferujemy wsparcie psychosocjalne (zapewniamy grupowe i indywidualne sesje psychosocjalne, organizujemy grupy samopomocowe, wydarzenia dla lokalnej społeczności, zapewniamy indywidualną opiekę w domu i zajmujemy się dystrybucją drobnego sprzętu rehabilitacyjnego), gdyż zapotrzebowanie na pomoc humanitarną skupiającą się na psychologicznych urazach poszkodowanej populacji jest nadal wysokie. Te działania dodatkowo wspierane są przez: wszechstronną pomoc finansową (w formie gotówki) dla najbardziej potrzebujących beneficjentów, naprawę infrastruktury WASH w instytucjach społecznych i placówkach zdrowia. PAH rozprowadzi również zestawy żywnościowe i higieniczne, pokrywające trzymiesięczne zapotrzebowanie, dla 2400 starszych osób. Nasza pomoc dotrze do 6573 osób.

Czas trwania projektu: 20.08.2020 r. – 19.08.2021r.

Lokalizacja: obwód doniecki i ługański, Ukraina

Donator: OFDA

 

 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.