AAA
AAA

2020/2021 – Ukraina – Opiekapowrót

pomoc pschospoleczna

Projekt ma na celu zapewnienie pomocy i ochrony ofiarom min lądowych – w szczególności dzieciom i ich rodzicom – oraz wzmocnienie zdolności lokalnych społeczności do opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.

Zapewniamy kompleksową pomoc i opiekę 45 rodzinom, w których dziecko lub rodzic zostali poszkodowani w wyniku wybuchu miny lądowej. Rodziny te zostaną objęte programem opieki nad indywidualnym przypadkiem oraz, zgodnie ze swoimi potrzebami, otrzymają wsparcie psychologiczne, psychospołeczne, prawne i finansowe w zakresie rehabilitacji lub dostosowania domów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, 400 rodziców/opiekunów i 200 pracowników społecznych otrzyma szkolenia z technik pozytywnego rodzicielstwa, a 500 dzieci i nastolatków będzie mogło skorzystać ze zdalnego wsparcia psychospołecznego poprzez m.in live streamingi z pracownikami społecznymi i edukatorami PAH, sesje online z psychologiem i telefon zaufania.

Ostatnim elementem projektu jest też stworzenie 5 zespołów, do których zostaną zaproszone najbardziej proaktywne osoby spośród miejscowej młodzieży. Te zespoły, pod kierownictwem trenerów, będą miały za zadanie opracowanie i wprowadzenie w życie inicjatyw społecznych, mających na celu zmniejszenie barier w lokalnej społeczności dla osób, które zostały poszkodowane przez miny. W rezultacie pomoc dotrze do ponad 1150 osób.

Czas trwania projektu: 15.06.2020 -15.01.2021

Lokalizacja: obwód doniecki i ługański, Ukraina

Donator: UNICEF

 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.