AAA
AAA

2020-2022 – Somalia – WODA/DRRPowrót


Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do czystej wody i godnych warunków higienicznych w obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych, w instytucjach i społecznościach wiejskich.
Nasze działania obejmują budowę i remont infrastruktury wodno-sanitarnej m.in. studni, ujęć wody, zbiorników wodnych, latryn, budowę zbiorników na wodę deszczową w szkołach, szpitalach i ośrodkach zdrowia. Zapewniamy również bezpośrednie dostawy wody do grup wrażliwych poprzez przedłużanie rurociągów oraz dowożenie wody beczkowozami.

W ramach projektu prowadzimy działania promujące higienę oraz dystrybuujemy zestawy higieniczne, w tym zestawy do higieny menstruacyjnej, oraz budujemy infrastrukturę dostosowaną do potrzeb kobiet w szkołach i ośrodkach zdrowia. Formowane i szkolone są również szkolne kluby higieny. Poprzez promocję dobrych praktyk higienicznych zapewniają one zwiększoną frekwencję dziewcząt na zajęciach. Ponadto celem poprawy higieny w ośrodkach zdrowia budujemy spalarnie do utylizacji odpadów szpitalnych, oraz sekcje spalania i prania na szpitalnych oddziałach położniczych.

Dodatkowo na obszarach zagrożonych katastrofami naturalnymi prowadzimy projekty związane z tzw. redukcją ryzyka katastrof (ang. Disaster Risk Reduction – DRR). Nasze działania w tym zakresie obejmują budowę odpowiedniej infrastruktury i dystrybucję zestawów ratunkowych (emergency kits).

W trakcie trwania całego projektu dokładamy starań na rzecz równouprawnienia kobiet, m.in. poprzez formowanie kobiecych grup sanitarnych, w których pracowniczki otrzymują wynagrodzenie w gotówce (Cash for Work – metoda realizacji programów humanitarnych poprzez zatrudnianie niewykwalifikowanych i średnio wykwalifikowanych osób ze społeczności objętych działaniami).


W odpowiedzi na trudną sytuację związaną z pandemią COVID-19, pomiędzy czerwcem a grudniem ub.r., zintensyfikowaliśmy nasze działania.
Na celu mieliśmy zapewnienie natychmiastowego dostępu do czystej i bezpiecznej wody grupom najbardziej wrażliwym – osobom wewnętrznie przesiedlonym i przyjmującym ich społecznościom. Nasze działania umożliwiły częstsze mycie rąk i odpowiednie praktyki higieniczne, a zwiększona liczba punktów wodnych pozwoliła ograniczyć kolejki, a tym samym zachować dystans społeczny. Towarzyszyły temu działania promujące higienę oraz dystrybucja zestawów higienicznych – zarówno w ośrodkach zdrowia, jak i wśród lokalnych społeczności. Dodatkowo wsparliśmy ośrodki zdrowia działaniami niezbędnymi do zapewnienia higienicznych warunków. Objęły one budowę latryn, naprawę i budowę urządzeń do mycia rąk, oraz prowadzenie szkoleń i promocję higieny.

 

Czas trwania projektu: 1.04.2020 – 28.02.2022 r.

Lokalizacja: Galgadud, Middle Shabelle

Donator: German Federal Foreign Office (GFFO)

Donator wspierający: Arche NOVA

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.