AAA
AAA

2020-2022 – Somalia – WODA/DRRPowrót

 

Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do czystej wody i godnych warunków higienicznych w obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych, w instytucjach i społecznościach wiejskich. Nasze działania obejmują budowę i remont infrastruktury wodno-sanitarnej m.in. studni, ujęć wody, zbiorników wodnych, latryn, budowę zbiorników na wodę deszczową w szkołach, szpitalach i ośrodkach zdrowia. W ramach projektu prowadzimy działania promujące higienę oraz dystrybuujemy zestawy higieniczne, w tym zestawy do higieny menstruacyjnej, oraz budujemy infrastrukturę dostosowaną do potrzeb kobiet w szkołach i ośrodkach zdrowia. Dodatkowo na obszarach zagrożonych katastrofami naturalnymi prowadzimy projekty związane z tzw. redukcją ryzyka katastrof (ang. Disaster Risk Reduction – DRR). Nasze działania w tym zakresie obejmują budowę odpowiedniej infrastruktury i dystrybucję zestawów ratunkowych (emergency kits).

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 intensyfikujemy nasze działania, aby zapewnić natychmiastowy dostęp do czystej i bezpiecznej wody grupom najbardziej wrażliwym – osobom wewnętrznie przesiedlonym i przyjmującym ich społecznościom. Zapewnienie dostępu do wody umożliwi częstsze mycie rąk i odpowiednie praktyki higieniczne, a zwiększona liczba punktów wodnych pozwoli ograniczyć kolejki, a tym samym zachować dystans społeczny. Towarzyszyć temu będą działania promujące higienę oraz dystrybucja zestawów higienicznych – zarówno w ośrodkach zdrowia, jak i wśród lokalnych społeczności. Dodatkowo wspieramy ośrodki zdrowia działaniami niezbędnymi do zapewnienia higienicznych warunków. Obejmują one budowę latryn, naprawę i budowę urządzeń do mycia rąk, oraz prowadzenie szkoleń i promocję higieny.

Czas trwania projektu: 1.04.2020 – 28.02.2022

Lokalizacja: Galgadud, Middle Shabelle

Donator: German Federal Foreign Office (GFFO)

Donator wspierający: Arche NOVA

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.