AAA
AAA

2020 – Irak – WODAPowrót

Projekt ma na celu zapewnienie stałego dostępu do pitnej wody mieszkańcom obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. W obozach posiadających sieć wodną zapewniamy codzienny dopływ wody z otworów wiertniczych do zbiorników komunalnych. W obozach nie posiadających odpowiedniej infrastruktury, woda jest transportowana cysternami. Jakość wody jest codziennie testowana.

W ramach projektu PAH odpowiada również za zarządzanie odpadami komunalnymi i szambami, w celu utrzymania w obozach czystego oraz bezpiecznego środowiska, zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób i utrzymania godnych warunków bytowych.

Projekt obejmuje naprawę oraz utrzymywanie sprawnych i czystych latryn i pryszniców, dzięki zaangażowaniu pracowników zatrudnionych wśród mieszkańców obozów na zasadzie programu umożliwiającego pozyskanie im niewielkiego dochodu. Obiekty zostaną odnowione tak, by zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania kobietom i dziewczętom, również w godzinach nocnych.

Dodatkowo w obozach prowadzimy działania z zakresu promocji higieny, zwracając szczególną uwagę na sposoby ochrony przed zarażeniem się koronawirusem.

W efekcie pomoc otrzyma: 17784 osób.

Czas trwania projektu:1.04.2020 – 31.03.2021

Lokalizacja: Niniwa, dystrykty Hamadaniya i Akre, Irak

Donator: ECHO

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.