AAA
AAA

2020 – JEMEN – POMOC MEDYCZNA/WODAPowrót

Działamy w ośrodku zdrowia w wiosce Imran, który świadczy usługi na rzecz społeczności lokalnej i osób wewnętrznie przesiedlonych, które uciekły ze stref konfliktu zbrojnego. W ramach projektu wyposażamy klinikę w niezbędny sprzęt medyczny i laboratoryjny, leki, oraz opłacamy wynagrodzenie personelu medycznego.
Projekt ma również na celu zapewnienie dostępu do czystej wody poprzez regularny transport i czyszczenie zbiorników z wodą.
Nasze działania obejmują też odnowienie budynku kliniki, w tym budowę klimatyzowanego magazynu do przechowywania leków i środków medycznych oraz budowę osobnego wejście dla kobiet odwiedzających oddział zdrowia reprodukcyjnego. Pomoc dotrze do: 6545 osób.

Projekt współfinansowany przez Caritas Polska oraz ze środków własnych oranizacji.

Czas trwania projektu: 01.03.2020–31.12.2020

Lokalizacja: dystrykty Al Bureqah i Al Mansurah, Aden, Jemen

Donator: projekt współfinansowany przez Caritas Polska oraz ze środków własnych oranizacji.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.