AAA
AAA

2020 – UKRAINA – EMERGENCY COVID-19powrót

Projekt dotyczy odpowiedzi na pandemię COVID-19 i ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby oraz złagodzenia skutków wybuchu epidemii w Ukrainie.  Nasze działania obejmują dystrybucję zestawów higienicznych do 2000 gospodarstw domowych, w których mieszkają osoby w podeszłym wieku lub osoby z niepełnosprawnościami. Te zestawy pokryją zapotrzebowanie na trzy miesiące. Specjalną pomocą zostanie objętych również 200 osób ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z poważnych chorób lub niepełnosprawności. Takie zestawy, zawierające m.in. pieluchy dla dorosłych czy wkładki chłonne, są dla tych osób często jedyną szansą na odpowiednią i godną opiekę, ponieważ ceny artykułów higienicznych w Ukrainie dramatycznie wzrosły, a ich dostępność jest ograniczona. Dostarczymy również 35 zestawów, zawierających artykuły higieniczne, przeznaczone dla czterech ośrodków świadczących pomoc psycho-neurologiczną dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Jeden zestaw pokrywa zapotrzebowanie dla 20 rezydentów tych instytucji przez okres 3 miesięcy (łącznie PAH pokryje potrzeby higieniczne 700 stałych rezydentów tych placówek). Dodatkowo, zostaną stworzone materiały edukacyjne w celu zwiększania świadomości na temat odpowiedniej ochrony przed wirusem i praktyk higienicznych. W rezultacie pomoc dotrze do 2700 osób

Czas trwania projektu:  15.06.2020 – 14.09.2020

Lokalizacja: Obwód Doniecki i Ługański, wschodnia Ukraina

Donator: OFDA

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.