AAA
AAA

2020 – Ukraina – Opiekapowrót

pomoc pschospoleczna

Projekt ma na celu podniesienie jakości usług społecznych świadczonych na rzecz najbardziej wrażliwych grup ludności dotkniętej konfliktami zbrojnymi we wschodniej Ukrainie, poprzez wsparcie instytucji społecznych poprzez zakup potrzebnego sprzętu i towarów. Nasze działania obejmują zakup specjalistycznego wyposażenia dla instytucji społecznych we wschodniej Ukrainie. Instytucje te zostaną wyposażone w sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. kule czy chodziki. Jedna z instytucji zostanie także dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi poprzez zakup specjalistycznej windy. Z kolei pracownicy społeczni innej instytucji zostaną wyposażeni w rowery, dzięki czemu, mimo braku transportu publicznego, będą mogli dotrzeć do potrzebujących, którzy mieszkają na odległych terenach wiejskich. Projekt ten stanowi dodatkowy komponent dwuletniego projektu realizowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w ramach którego PAH zapewnia dostęp do infrastruktury społecznej we wschodniej Ukrainie oraz zwiększa kompetencje pracowników społecznych i kadry zarządzającej instytucji społecznych. Dodatkowym celem tego projektu jest zbudowanie potencjału działaczy społecznych poprzez zorganizowanie warsztatów i szkoleń, m.in. z zakresu zarządzania projektami i wdrażania zmian w lokalnych społecznościach. W rezultacie pomoc dotrze do ponad 1098 osób.

Czas trwania projektu: 01.04.2020 -15.08.2020

Lokalizacja: obwód doniecki, Ukraina

Donator: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (Polska Pomoc)

 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.