AAA
AAA

2021/2022 – SOMALIA – WODAPowrót


Projekt dotyczy umożliwienia dostępu do wody, sanitariatów i higieny dla rodzin dotkniętych kryzysem w południowo-środkowej Somalii. Działania te mają na celu ratowanie zdrowia i życia mieszkańców, jak i zapewnienia godnych warunków do życia.

Dzięki naszym działaniom 1100 gospodarstw domowych, czyli ok. 6600 osób, uzyska stały dostęp do bezpiecznej, czystej wody. W obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych postawimy też 92 latryny, w tym 12 latryn przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, by zapewnić równy dostęp do toalet dla wszystkich mieszkańców obozów. Nad sprawnym funkcjonowaniem infrastruktury i jakością wody czuwać będą przeszkoleni przez PAH hydraulicy i członkowie tzw. komitetów wodnych. 10 promotorów higieny, którzy odbędą szkolenia z pracownikami PAH, będzie informować mieszkańców obozów o chorobach przenoszonych drogą wodną, w tym AWD i cholerze, a także o dobrych zasadach higienicznych.

Ponadto 50 rodzin, które zostały zmuszone do ucieczki z domu, przez 2 miesiące będzie otrzymywać od PAH środki finansowe, aby móc na nowo zbudować swoje życie w obecnym miejscu przebywania.

Przekażemy też 1600 gospodarstwom domowym pakiety z artykułami higienicznymi i innymi produktami nieżywnościowymi, takimi jak wiadra, tabletki do oczyszczania wody czy kanistry.

Celem projektu jest wsparcie rodzin, które zostały poszkodowane w wyniku powodzi, suszy, konfliktów zbrojnych i innych przyczyn, które zmusiły je do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania. Szczególną opieką zostaną otoczone grupy szczególnie wrażliwe na skutki kryzysów – dzieci, kobiety ciężarne i matki karmiące, osoby z niepełnosprawnościami i osoby w podeszłym wieku. Będziemy także wspierać społeczności goszczące.

Pracownicy lokalni PAH zostaną także przeszkoleni w tematyce szerszego włączania i zapewniania odpowiednich warunków dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomoc otrzyma łącznie 22 500 osób.

Czas trwania projektu: 1.05.2021 – 30.04.2022 r.

Lokalizacja: Banaadir i Middle Shabelle, Somalia

Donator: EU Humanitarian Aid (ECHO)

Polska Akcja Humanitarna kieruje projektem we współpracy z Mercy USA i Handicap International – Humanity & Inclusion w ramach konsorcjum EU Humanitarian Aid.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.