AAA
AAA

2021/2022 – Somalia – WODAPowrót


Projekt ma na celu poprawę dostępu do czystej wody, toalet i higieny dla najbardziej wrażliwych społeczności przymusowo przesiedlonych przez suszę. Działania obejmują zarówno na natychmiastowej, jak i długofalowej pomocy.

Działania prowadzone w ramach projektu to m.in.:

  1. Zwiększenie dostępu do bezpiecznej wody, w tym awaryjne zaopatrzenie w wodę osób wewnętrznie przemieszczonych, ale także budowę nowej infrastruktury wodnej (31 kiosków wodnych i 31 tymczasowych stacji z kranami). Ponadto zostaną utworzone i przeszkolone lokalne komitety wodne, odpowiedzialne za używanie i naprawy wybudowanej infrastruktury.
  2. Poprawę dostępu do urządzeń sanitarnych – w obozach, do których przybywają nowo przesiedlone osoby, wybudowanych zostanie 238 nowych latryn. 36 z nich przystosowanych będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  3. Poprawę dostępu do odpowiedniej higieny poprzez rozpowszechnianie informacji dot. właściwej higieny. Przeprowadzona zostanie także dystrybucja artykułów higienicznych (takich jak mydło, kanistry na wodę, podpaski dla kobiet).

Wszystkie te działania przyczynią się również do zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób związanych z higieną i dostępem do czystej wody.

Łącznie pomoc otrzyma 20 160 osób.

Czas trwania projektu: 1.09.2021 – 30.04.2022 r.
Lokalizacja: dystrykty Kaxda i Deynile, region Banaadir, Somalia
Donator: Somalia Humanitarian Fund (SHF)/OCHA

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.