AAA
AAA

2021/2022 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA, NFIPowrót


Projekt dotyczy zapewniena wielosektorowej, kompleksowej odpowiedzi na najpilniejsze potrzeby osób zamieszkujących w Mangalli. Działania są adresowane przede wszystkim do osób wewnętrznie przemieszczonych, które przybyły Mangalli w 2020 roku. PAH zapewni im pomoc w zakresie wodnym, sanitarnym i higienicznym, a także wsparcie nieżywnościowe.

Zintegrowany pakiet działań realizowanych przez PAH ma na celu zmniejszenie zachorowalności, śmiertelności i innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem osób mieszkających w Mangalli. Zapewnimy dostęp do usług zapewniających najważniejszą, ratującą życie pomoc, a także podejmiemy działania, które wzmocnią samodzielność i zdolność odpowiedzi na przyszłe kryzysy lokalnej społeczności. PAH adresuje pomoc do społeczności, która jest zagrożona występującymi od trzech lat, nawracającymi powodziami, a także przemocą, które obniżają poziom bezpieczeństwa żywnościowego i przyczyniają się do przymusowych przemieszczeń.

Promotorzy higieny PAH przeprowadzą kampanie promujące dobre praktyki higieniczne, które obejmą 14 000 osób; 750 kobiet i dziewczynek otrzyma pakiety menstruacyjne. PAH naprawi też i odnowi istniejące sanitariaty, dzięki czemu 800 osób zyska dostęp do lepszej jakości i zapewniających godność latryn. W ramach projektu PAH przeprowadzi naprawę 10 studni, dzięki czemu 3000 osób uzyska dostęp do bezpiecznej dla ich zdrowia wody.

W ramach projektu PAH udziela również pomocy niematerialnej. 18 000 osób otrzyma pakiety z pomocą nieżywnościową oraz wsparciem materialnym, służącym do zapewnienia odpowiedniego schronienia.

PAH będzie ściśle współpracować z partnerami z innych sektorów – osoby niedożywione w stopniu umiarkowanym lub znacznym będą kierowane do ośrodków żywieniowych. W ramach swoich działań PAH zapewni pomoc 80% lokalnej społeczności żyjącej w Mangalli.

W efekcie pomoc uzyska łącznie: 18 000 osób

Czas trwania projektu: od 01.09.2021 do 31.08.2022 r.

Lokalizacja: Mangalla, Ekwatoria Środkowa, Sudan Południowy

Donator:  South Sudan Humanitarian Fund (SSHF)/OCHA

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.