AAA
AAA

2021/2022 – Sudan Południowy – WODAPowrót


Projekt ma na celu umożliwienie dostępu do sanitariatów i higieny dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie regionów Akobo East, Akobo West i Pibor. Nasze działania odbywają się w regionach, w których potrzeby humanitarne są duże ze względu na najwyższy stopień w skali braku bezpieczeństwa żywnościowego (IPC 4 i 5) i  mają na celu ratowanie zdrowia i życia mieszkańców, jak i zapewnienie godnych warunków do życia.

PAH zdecydowała się zaadresować działania do mieszkańców regionów Akobo i Pibor, zwłaszcza dzieci w szkołach, ze względu na pogarszającą się sytuację humanitarną w regionie spowodowaną pandemią COVID-19, wzmożonymi powodziami i niestabilną sytuację polityczną, które znacząco wpłynęły na pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa żywnościowego. PAH kieruje swoje działania w zakresie wodnym, sanitarnym i higienicznym do społeczności uczniów,  ponieważ brak wystarczającej ilości sanitariatów w szkołach negatywnie wpływa na frekwencję dzieci w szkołach, a także wzmaga występowanie chorób przenoszonych drogą wodną.

W ramach działania PAH zamierza dokonać rehabilitacji 17 punktów ujęcia wody, a także zmodernizować 5 studni; stworzymy również 42 nowe punkty do higieny rąk w szkołach. W ramach działań projektowych wyremontujemy 6 już istniejących, a także stworzymy 40 nowych latryn spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa. Latryny będą posiadał oddzielne kabiny dla chłopców i dziewczynek, będą dostosowane do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, a także odporne na występujące powodzie.

Zapewnienie sanitariatów jest kluczowym elementem wspierającym wyrównywanie szans edukacyjnych dziewczynek, które w czasie menstruacji – ze względu na brak odpowiedniego zaplecza sanitarnego – opuszczają zajęcia w szkole. Aby pomóc wyrównać ich szanse edukacyjne dostarczymy im 1800 pakietów menstruacyjnych zawierających podstawowe środki higieny osobistej dla dziewczynek.

W ramach naszych działań przeprowadzimy również kampanie edukacyjne na temat higieny, które będą adresowane do 10 000 uczniów i uczennic w szkołach. Ponadto, stworzymy i przeszkolimy 22 szkolne kluby higieny. W ramach projektu udzielimy wsparcia 10 000 osobom, w tym 5600 dziewczynkom, 4400 chłopcom, wśród których znajduje się 250 osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt współfinansowany jest w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Działania finansowane w ramach Polskiej pomocy pokryją obowiązkowy wkład własny projektu, który przeznaczony zostanie na zwiększenie dostępu do odpowiednich i godnych warunków sanitarnych poprzez budowę 4 latryn w szkołach dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, a także odpornych na powodzie. Wybudowanie latryn zapewni dostęp do infrastruktury sanitarnej 864 osobom.

W efekcie pomoc uzyska łącznie:  10 000 osób.

Czas trwania projektu: od 15.10.2021 do 30.06.2022
Lokalizacja: Akobo East i West oraz Pibor, Sudan Południowy
Donator: UNICEF

 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.