AAA
AAA

2021- KENIA- POMOC ROZWOJOWAPowrót

 

Działania projektu mają na celu zwiększenie dostępu do wody, polepszenie warunków sanitarnych, podniesienie świadomości na temat metod i technik ochrony źródła wody przed negatywnymi skutkami zmian atmosferycznych, jak również wsparcie lokalnego rolnictwa i hodowli. Projekt prowadzony jest we współpracy z kenijską organizacją Africa Sand Dam Foundation (ASDF).

W ramach I modułu projektu trzy szkoły wyposażone zostaną w system zbierania wody opadowej oraz zbiorniki na wodę. W placówkach zostaną ustawione również stacje do mycia rąk. Ponadto zorganizujemy szkolenia z zakresu utrzymania prawidłowej higieny i technik wytwarzania mydła oraz, tworzymy szkolne kluby zdrowia.

Lokalne kooperatywy rolnicze wybudują 5 tam piaskowych, każda będzie wyposażona w płytką studnię. W kolejnych etapach projektu społeczności zostaną wyposażone w system dystrybucji wody zasilany energią solarną. Zostaną także wdrożone specjalne systemy hydroponiczne, pozwalające na zakładanie upraw na terenach nieprzydatnych pod uprawę ziemną, np. na terenach suchych. Rolnicy przejdą szkolenia z upraw odpornych na zmiany klimatu i zapobiegania skutkom katastrof naturalnych, otrzymają także nasiona i sadzonki roślin. Utworzone zostaną pola pokazowe i szkółki leśne. Kooperatywom rolniczym przekazane zostaną też kozy, aby ich członkowie i członkinie mogli rozpocząć hodowlę tych zwierząt.

Powyższe działania wpływają na podniesienie poziomu zatrudnienia i efektywność pracy lokalnych rolników.

Kolejne moduły projektu odbędą się w 2022 i 2023 roku.

W efekcie pomoc uzyska 5676 osób.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.