AAA
AAA

2021 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA IIPowrót


Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do czystej wody i promocję higieny wśród dotkniętych powodziami mieszkańców Baidit, Kolnyang i Anyidi w hrabstwie Bor w Sudanie Południowym. Działania skierowane są zarówno do uchodźców wewnętrznych, jak i przyjmujących ich społeczności.
Poprzez odnowienie i ponowne uruchomienie 30 studni zapewnimy dostęp do wody dla 15 tys. osób. Przeszkolimy też mechaników pomp, aby mogli oni dokonywać niezbędnych napraw oraz na bieżąco kontrolować stan ujęć wody. Przy każdej z naprawianych studni powołamy i przeszkolimy członków tzw. komitetów wodnych, którzy będą dbać o instalacje i jakość wody. Zapewnimy również 25 punktów mycia rąk w instytucjach (m.in. szkołach), aby każdy mógł skorzystać z wody i mydła, co jest szczególnie ważne w dobie pandemii.W społecznościach przeprowadzimy selekcję i szkolenia dla 30 promotorów/ek higieny, którzy będą przekazywać swoją wiedzę podczas wizyt w domach i kampanii społecznych. Powołane zostaną także grupy kobiet-ambasadorek higieny, aby jeszcze szerzej promować dobre nawyki higieniczne. Dodatkowo przeszkolimy lokalnych liderów społeczności, osoby decyzyjne, władze religijne itp. pod kątem promowania higieny. Poprowadzimy dwudniowe sesje dot. higieny menstruacyjnej z kobietami i dziewczętami, które obejmą 200 osób. Podczas warsztatów zostaną przekazane m.in. wskazówki na temat dbania o higienę menstruacyjną i wytwarzania wielorazowych produktów higienicznych.
Przekażemy także 3 tys. zestawów zawierających artykuły nieżywnościowe, niezbędne dla osób przymusowo przesiedlonych przez powodzie – mydło, wiadra, kanistry, tabletki do oczyszczania wody.

Pomoc otrzyma łącznie 18 tys. osób.
Czas trwania projektu: 12.05.2021 – 11.09.2021 r.
Lokalizacja: hrabstwo Bor – Jonglei, Sudan Południowy

Donator: Rapid Response Fund (RRF)/IOM

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.